קורסי הלימוד

התוכנית כוללת 16 קורסים, המצטברים לכדי סך של 46 שש"ס.

הקורסים מועברים על ידי מרצים מובילים במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית של בית הספר למדעי המדינה, אשר זכתה להערכת איכות ההוראה הטובה בישראל.

הקורסים מכסים שלושה אשכולות ידע עיקריים:

  • אשכול תשתיות / יסודות

האשכול כולל קורסי יסוד בתחומי הממשל, הפוליטיקה והחברה בישראל ובעולם, לרבות היבטים מנהליים וכלכליים. האשכול מתמקד ביצירת קשרי גומלין בין תחומי הידע השונים ובייצור מסגרת מושגית משותפת לדיון בין-תחומי שיהווה תשתית ללימודי ההמשך.

  • אשכול מדיניות

במסגרת אשכול המדיניות הסטודנטים רוכשים ידע וכלים להבנת תהליכי קביעת מדיניות ציבורית, פיתוחה, יישומה ומימושה וכן הערכתה לצורך ביקורת. אשכול זה מסייע לסטודנטים לפתח יכולות בתחום עיצוב מדיניות משלב הקניית היסודות המושגיים, הבנתם והערכתם של שלבי תכנון המדיניות, תוך שימוש בניתוח מקרי בוחן. במסגרת זו נלמדים נושאים הקשורים לכתיבת ניירות עמדה לפרויקט מדיניות, מעיצוב החזון ועד למימוש בשטח.

  • אשכול מנהיגות וניהול

אשכול מנהיגות וניהול מתמקד בניתוח סוגיות מנהיגות תוך מתן כלים להתמודדות עם דילמות ואתגרים הניצבים בפני מנהלים ופיתוח תפישת מנהיגות אישית. הסטודנטים רוכשים כלים ניהוליים מתקדמים להתמודדות עם סוגיות מתחום הפסיכולוגיה הארגונית ולהעצמת ההון האנושי ככלי בפיתוח ויישום מדיניות.

קורסים מיוחדים

* במסגרת התוכנית, הסטודנטים נדרשים להשלים פרקטיקום מעשי בהיקף של 4 שש"ס. הפרקטיקום הינו הזדמנות עבור הסטודנטים ליישם את הנלמד בסדנת ניתוח מדיניות, באמצעות כתיבת דו"ח ניתוח מדיניות בנושא ספציפי הקשור לתחום עיסוקם או מקום עבודתם. הסטודנטים יתחילו את הפרקטיקום לקראת סיום הסמסטר השני ללימודיהם ויוכלו להגיש את הדו"ח עד ארבעה חודשים לאחר סיום סמסטר הקיץ.

* מודולת הכשרה ניהולית – בנוסף לידע התאורטי והמחקרי שנרכש במהלך התואר, הסטודנטים שלנו נהנים מהרצאות וסדנאות ייעודיות לפיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות.

* 4 מבין הקורסים בתואר הינם קורסים מתוקשבים (הקלטות המועלות לאתר הקורס ונלמדות על ידי הסטודנטים בזמנם החופשי). מתכונת זו מאפשרת לסטודנטים שלנו לנהל את זמנם טוב יותר כך שתוכלו לסיים את התואר בפרק זמן קצר יותר.

לצפייה במערכת השיעורים לשנת הלימודים תשע"ז - לחצו כאן.

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל ויזמות בשלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית עתידים - צוערים לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לחברי הסתדרות המחר

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית