תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים

המחלקה ליחסים בינלאומיים במשותף עם הפקולטה למשפטים מציעות תכנית לימודים משותפת שתעניק תואר ראשון במשפטים LLB ותואר שני ביחסים בינלאומים MA.
מטרת התכנית לאפשר לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים, אשר יעמדו בדרישות ההשלמה ללימודי התואר השני בבית הספר למדעי המדינה, לרכוש ידע ולהתמקד בהתמחויות הכוללות תאוריה של יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ וביטחון.

התכנית מבוססת על תשתית הלימודים במסלול המואץ לתואר שני באוניברסיטת חיפה ועל תכנית ה-MA.

תנאי קבלה
תלמידים שהתקבלו לתואר ראשון במשפטים, עליהם יהא להשלים במהלך שנתיים ראשונות בלימודי המשפטים את קורסי ההשלמה כפי שנקבעו על ידי ועדת מ.א. הבית ספרית במדעי המדינה.

הקורסים הינם: מבוא ליחסים בינלאומיים, מבוא לממשל ופוליטיקה. השלמת קורסים אלה בציון ממוצע של 76 לפחות.
באישור ועדת מ.א. הבית ספרית במדעי המדינה יתקבלו ללימודי המוסמך של המחלקה ליחסים בינלאומיים וילמדו את מכסת השעות למוסמך במסלול ב‘ - ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית. בלימודים אלה ישתלבו התלמידים החל משנה ג‘ בלימודי המשפטים.
לימודי המוסמך יימשכו עד שנתיים — 4 סמסטרים.
* תלמידים שיבקשו להתקבל ללימודי המוסמך בתכנית מחקרית יידרשו להשלים קורס נוסף — שיטות מחקר.
קבלת תואר המוסמך ביחסים בינלאומיים מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.
פרטים נוספים במזכירות המחלקה ליחסים בינלאומיים: bbotnik@univ.haifa.ac.il

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper