תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים

המחלקה ליחסים בינלאומיים במשותף עם הפקולטה למשפטים מציעות תכנית לימודים משותפת שתעניק תואר ראשון במשפטים LLB ותואר שני ביחסים בינלאומים MA.
מטרת התכנית לאפשר לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים, אשר יעמדו בדרישות ההשלמה ללימודי התואר השני בבית הספר למדעי המדינה, לרכוש ידע ולהתמקד בהתמחויות הכוללות תאוריה של יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ וביטחון.

בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם לחשיבות של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים. גוברת ההכרה בכך שכדי להיות משפטן טוב, צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי דין, אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של  ענפי המשפט השונים, כמו גם תיאוריות סוציולוגיות, כלכליות ואחרות. מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים אפשרות לרכוש השכלה רחבה ביחסים בינלאומיים, שתעשיר הן את עולם הרוח שלהם באופן כללי, והן את הבנתם המשפטית. במסגרת התכנית ילמדו תלמידים אלה לקראת תואר שני ביחסים בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה, החל מהשנה השלישית ללימודיהם בפקולטה למשפטים. 

תנאי קבלה
תלמידים שהתקבלו לתואר ראשון במשפטים, עליהם יהא להשלים במהלך שנתיים ראשונות בלימודי המשפטים את קורסי ההשלמה כפי שנקבעו על ידי ועדת מ.א. הבית ספרית במדעי המדינה.

הקורסים הינם: מבוא ליחסים בינלאומיים, מבוא לממשל ופוליטיקה. השלמת קורסים אלה בציון ממוצע של 76 לפחות.
באישור ועדת מ.א. הבית ספרית במדעי המדינה יתקבלו ללימודי המוסמך של המחלקה ליחסים בינלאומיים וילמדו את מכסת השעות למוסמך במסלול ב‘ - ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית. בלימודים אלה ישתלבו התלמידים החל משנה ג‘ בלימודי המשפטים.
לימודי המוסמך יימשכו עד שנתיים — 4 סמסטרים.
* תלמידים שיבקשו להתקבל ללימודי המוסמך בתכנית מחקרית יידרשו להשלים קורס נוסף — שיטות מחקר.
קבלת תואר המוסמך ביחסים בינלאומיים מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.

מידע נוסף באתר הפקולטה למשפטים.
פרטים נוספים במזכירות המחלקה ליחסים בינלאומיים: mkremnik@univ.haifa.ac.il

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE