תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

תכנית הלימודים במנהל השלטון המקומי

תכנית לימודים: הלימודים בתכנית נפרשים על פני שנה אחת בלבד, למשך שלושה סמסטרים.

התכנית מותאמת לקהל המעוניין בהכשרה אקדמאית ומעשית לצד שגרת העבודה שלו ולפיכך הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, יום ג', בין השעות 8:30-19:00.

התכנית כוללת 11 קורסים, המצטברים לסך של 42 שש"ס.

תכנית הלימודים המלאה, לפי חלוקה לסמסטרים:

סמסטר א': 17 שש"ס

סמסטר ב': 15 שש"ס

סמסטר קיץ: 10 שש"ס 

לפירוט מערכת השעות לשנת תשפ"ב - לפי חלוקה לסמסטרים, לחצו כאן.

קורסים ואשכולות לימוד: התואר השני במנהל שלטון מקומי כולל קורסים תחת שתי קטגוריות – קורסי ליבה וקורסי הרחבה. קורסי הליבה מקנים לסטודנטים את הכלים התיאורטיים והיישומיים בתחום המנהל הציבורי – קורסים בניהול ציבורי ומנהיגות, במינהל ציבורי ומבנה ארגוני, מדיניות ציבורית, כלכלה פוליטית ותיאוריה ארגונית. קורסי ההרחבה מתמקדים בעולם השלטון המקומי – קורסים בדיני השלטון המקומי, תכנון ערים, יזמות מקומית וסוגיות מתקדמות בדמוקרטיה מקומית ועוד.

הכרה בהכשרה מחויבת מטעם משרד הפנים

מתוך הרצון לגייס ללימודים את הסטודנטים הבכירים, המצטיינים ובעלי הפרופיל האקדמי הגבוה ביותר שניתן, ולאור ההכרה ההדדית ושיתוף הפעולה הפורה בין התכנית למשרד הפנים, נאפשר לבעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי, אשר סיימו בהצלחה את קורס ההכשרה המחויבת (בהיקף של לפחות 120 שעות לימוד), לסיים את לימודי התואר השני בתכנית מנהל השלטון המקומי בהיקף של 36 שש"ס. הבכירים ייהנו מפטור של 8 שש"ס, שהם למעשה שני קורסים. המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית תצביע על קורסים אלו ותאשר אותם.