poli smallLogo

univ logo small

תואר שני בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית
naval studies banner

תנאי קבלה

תנאי קבלה לתכנית ללימודי תואר שני בביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית:

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל שסיימו לימודי תואר ראשון במדעי המדינה.

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל מתחומים אחרים. מועמדים שאין להם רקע במדעי המדינה יידרשו להשלים קורס 'מבוא למדעי המדינה', במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם או במהלך הקיץ לפני תחילת הלימודים ולהשיג בו ציון 80 לפחות.

דרישות קבלה למסלול המחקרי בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, או בחו"ל שהשיגו ציון סופי של 85 לפחות.

תלמידי המסלול המחקרי יחויבו בעמידה בקורסים סדנת מחקר א' וסדנת מחקר ב'.

תלמידי המסלול המחקרי יידרשו לעמוד בסף של ציון ממוצע 86 לפחות בקורס גישות ואסכולות, ובציון 80 לפחות בקורס סדנת מחקר א', כדי להבטיח המשך לימודיהם במסלול המחקרי.

למסלול הלא מחקרי בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, או בחו"ל, שהשיגו ציון סופי ממוצע של 80.

 

youTube icon      facebook icon