המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית     

International MPA - MA in Public Administration, Public Management and Policy Studies

MA in Public Administration

International Executive program in Public Administration, Public Management and Policy Studies

Program Director and Academic Advisor of the International Executive MPA program: Doctor Valerie Isaak

The Program

Taught in English over one year from March through February (spring semester, summer semester and winter semester in the following year).

The international MPA program provides a specialization in Public Administration, Public Management and Policy Studies, which will prepare students to direct policymaking and manage public organizations in a changing and uncertain environment where economic, social and political dynamics constantly influence the daily operation of governments.

The program establishes the theoretical foundations for policy analysis and understanding the operative rationales of public organizations, focusing on professional tools to analyze and manage these areas. The program offers advanced tools for decision making and policy design; analyzing political-economy dynamics both locally and globally; strategic management in the complex and uncertain environment; analyzing international policies; developing leadership and innovation in public organizations; analyzing the tensions between values such as ethical behavior, procedural justice, accountability and responsibility, economic equality and efficiency. Many of these tools and areas interact with each other and hence the program emphasizes an integrative approach that allows students to choose appropriate means to handle situations from a rich and diverse toolbox.

Admission Requirements

* Accredited Undergraduate degree

* Official transcript of BA degree and copy of undergraduate diploma

* GPA: minimum of 3.0 GPA, 80% of the equivalent from an accredited university.

* One-year managerial experience

* CV/Resume

* Statement of Purpose: a concise, well-written essay of approximately 400-600 words about educational background and reasons for pursuing a graduate degree in Public Administration, Public management, and Policy Studies.

* Copy of valid passport and six passport-sized photos

* Video Interview

* Additional documents may be required.

 

Program’s structure

The program consists of 36 weekly semestrial hours of study including a final project (Practicum – Writing a position paper & Management executive workshop). A student must obtain a grade of at least 76 in the final project and at least an average of 60 in all courses. The program is structured; all the courses will be given one day a week.

Courses include Policy analysis; Public administration and management; Political economy in international perspective; Global Public Leaders:  Organizations, leadership and innovation; Research workshop; Organizational Behavior & teamwork – seminar; Entrepreneurship and strategy; Local Government; Democracy and Capitalism: Critical Aspects; Ethics and Corruption.

Grading

The grades of the different courses will count for 80% of the final grade.

The final project (Practicum – Writing a position paper & Management executive workshop) will count for 20% of the final grade.

 

for more information, please contact:

 

Mrs. Efrat Koren

Room: 4004A
Email: ekoren1@univ.haifa.ac.il
Tel: 04-8249081

 

Dr.  Valerie Isaak

Head of the International Master's degree in Public Management and policy Studies

email:visaak@poli.haifa.ac.il

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2022. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE