poli smallLogo

צוערים לשלטון לוגו
צוערים לשלטון לוגו

univ logo small

התכנית של צוערי פיס לשלטון המקומי
zoharim-banner

הגשת מועמדות לתכנית תעשה דרך האתר של רוטשילד – צוערי פיס לשלטון המקומי בקישור הבא: https://zoarim.co.il/haifa/ 

ותכלול את השלבים הבאים:

  • ממוצע של 80 לפחות בתואר הראשון – יש להגיש את גיליון הציונים והזכאות לתואר
  • מילוי טופס הרשמה מקוון
  • משימת למידה עצמאית
  • מרכז הערכה
  • ראיון אישי

*כל אחד מהשלבים הינו שלב ממיין, המועמד יקבל הודעה על מעבר/אי מעבר לשלב הבא.

* אין צורך להירשם לתכנית דרך אתר ההרשמה של אוניברסיטת חיפה, כל עוד המועמד לא התקבל לתכנית.