poli smallLogo

צוערים לשלטון לוגו
צוערים לשלטון לוגו

univ logo small

התכנית של צוערי פיס לשלטון המקומי
zoharim-banner

סטודנטים אשר מתקבלים לתוכנית נהנים ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום חודשית, תכנית הכשרה איכותית והשמה בסיום תהליך ההכשרה. תכנית ההכשרה אורכת שנתיים שבמהלכן הצוערים לומדים תואר אקדמי ובמקביל לו משתתפים בתכנית הכשרה הכוללת: סדנאות ההעשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בשלטון המקומי והציבורי בישראל, סמינרים, סמינר לימודי בחו”ל והתנסות מעשית בעבודה ברשויות מקומיות. בתום תקופת ההכשרה הבוגרים משתלבים במשרות מפתח ברשויות מקומיות נבחרות בפריפריה למשך ארבע שנים בתפקידים, כגון:

  • עוזר מנכ”ל/ראש עיר.
  • עוזר למנהל חברה כלכלית.
  • רפרנט תכניות אב ופרויקטים (כפוף למנכ”ל או לראש מנהל רלוונטי).
  • רפרנט תכנון (כפוף לראש רשות, מנכ”ל, מנהל יחידה אסטרטגית).
  • רפרנט גיוס משאבים ושיתופי פעולה חוץ ארגוניים: מגזר שלישי, רשויות שכנות,
          משרדי ממשלה.