poli smallLogo

צוערים לשלטון לוגו
צוערים לשלטון לוגו

univ logo small

התכנית של צוערי פיס לשלטון המקומי
zoharim-banner

כנס התחדשות עירונית

כנס שעסק בהתחדשות עירונית כחלק מסיכום משלחות הצוערים לניו יורק. מטרת הכנס היתה לקדם את נושא ההתחדשות עירונית ודיור בר השגה בארץ ולפתח את הידע בנושא כחלק מתכנית ההכשרה.
במהלך הכנס שמעו הצוערים מבוגרי התוכנית, אשר במסגרת תפקידם ברשויות השונות בפריפריה, מתמודדים עם אתגרים הנוגעים להתחדשות עירונית ודיור בר השגה. לאחר מכן שמעו את השחקנים השונים מגיבים.

לצפייה בתמונות מהכנס לחצו כאן.

סמינר פיתוח כלכלי באילת

הצוערים יצאו לבחון את נושא הפיתוח הכלכלי באילת, שם למדו שדיסציפלינת הפיתוח הכלכלי הינה חדשה ותופסת תאוצה רבה בשנים האחרונות, בהיבטים אקדמיים ומקצועיים כאחד.
תהליך הפיתוח הכלכלי דורש מהלך כוללני, הנוגע לכל תחומי החיים והעשייה של הרשות המקומית ושל התושב.
מדובר בתהליך סינרגטי והרמוני בין שחקנים מהמגזר השלטוני, הפרטי, השלישי והתושבים ובין שלבי תהליך הפיתוח והמשמעויות הנגזרות ממנו.
לבסוף, משמעו של הפיתוח הכלכלי יאפשר רמת ואיכות חיים גבוהה יותר לתושב.

לצפייה בתמונות מהסמינר לחצו כאן.

יום עיון - החברה החרדית בבני ברק

במסגרת הלמידה אודות חלקים בחברה הישראלית בעלי מאפיינים ייחודיים, יצאו הצוערים לסיור ברשות החרדית, בני ברק, ללמידה על החברה החרדית בכלל ועל התנהלות הייחודית של רשות חרדית בפרט.
שם הם הכירו ושמעו אודות רשות המתמודדת עם אתגרים ייחודיים לאוכלוסייה החרדית לצד פתרונות רלוונטיים, נפגשו עם אנשי מקצוע, שמעו את החוויה שלהם ובנוסף הכירו תרבות ואורחות חיים שייתכן ולחלקם פחות מוכר.

לצפייה בתמונות מיום העיון לחצו כאן.

סמינר מנהיגות

אחד ממרכיבי הזהות בדמות הצוער עוסק בשינוי. היכולת להגות ולהוביל שינוי טמון בפעולה, עשייה ממשית, המגלמת בתוכה חזון, אחריות, אומץ, תעוזה והתלהבות המתגבשים בסופו של דבר לפעולה מנהיגותית.
התפישה העומדת בבסיסו של סמינר המנהיגות שבו השתתפו הצוערים הינה מנהיגות אותנטית. המנהיגות האותנטית מכוונת לכך שכל מנהיג שונה מן האחר. הערכים והתכונות המאפיינות את אותו מנהיג הן אלו המאפשרות לו לבסס את עצמו כמנהיג בסביבתו במציאות משתנה.

לצפייה בתמונות מהסמינר לחצו כאן.

סמינר דרום
במהלך הסמינר הצוערים הכירו במעט את אזור הנגב ומגוון סוגי ההתיישבות הקיימות בו, ניסו לזהות את האתגרים הקיימים וכיווני התפתחות בהווה ובעתיד תוך חשיפה לקבוצות השונות ומרקם החיים בנגב ולמדו על שיתופי פעולה בנגב למען מטרה משותפת ומנועי צמיחה והתחדשות בנגב.

לצפייה בתמונות מהסמינר לחצו כאן.