poli smallLogo

univ logo small

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי
bikoret pnimit banner
  • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ בציון של 80 לפחות בכל אחד מהחוגים.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה– GRE או בלימודי השלמה.
  • אישור ע"י ועדת הקבלה.
  • סיום חובות האנגלית כנדרש בתואר הראשון.
  • סטודנטים שהם לא בוגרי תואר ראשון במדעי המדינה ידרשו להשלים קורס 'מבוא למדעי המדינה'. את הקורס יש להשלים לפני תחילת הלימודים (בסמסטר קיץ הקודם לפתיחת שנת הלימודים) ולסיימו בציון 76 ומעלה.

 

למידע על מלגת אהבת עולם - לחצו כאן