poli smallLogo

univ logo small

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי
bikoret pnimit banner
  • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ בציון של 80 לפחות בכל אחד מהחוגים.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה– GRE או בלימודי השלמה.
  • אישור ע"י ועדת הקבלה.
  • סיום חובות האנגלית כנדרש בתואר הראשון.
  • סטודנטים שהם לא בוגרי תואר ראשון במדעי המדינה ידרשו להשלים את הקורסים הבאים: מבוא למנהל ומדיניות ציבורית ומבוא לממשל ופוליטיקה. את הקורסים יש להשלים לפני תחילת הלימודים (בסמסטר קיץ הקודם לפתיחת שנת הלימודים) ולסיימם בממוצע של 76 ומעלה.