poli smallLogo

univ logo small

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי
bikoret pnimit banner
  • הלימודים מותאמים לקהל המעוניין בהכשרה אקדמאית ומעשית לצד שגרת העבודה שלו, ולפיכך הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, בימי חמישי, בין השעות 08:30-20:00 על פני שנה אחת בלבד, 3 סמסטרים עוקבים (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ). יתכן ויהיו מספר מפגשים שלא ביום הלימודים הקבוע
  • התכנית כוללת 9 קורסים (5 קורסי ליבה ו- 4 קורסים נוספים), המצטברים לסך של 36 שש"ס.
  • תכנית הלימודים המלאה, לפי חלוקה לסמסטרים:

סמסטר א': 12 שש"ס

סמסטר ב': 12 שש"ס

סמסטר קיץ: 12 שש"ס + פרויקט גמר

  • בין הנושאים הנלמדים במסלול לתואר שני במחלקתנו הם הקורסים מדיניות ציבורית, משפט מנהלי, ביקורת ציבורית ופנימית, משפט ציבורי, כלכלה פוליטית, התנהגות ארגונית, וניהול משאבי אנוש, תקצוב ציבורי ועוד.

לפירוט מערכת השעות לשנת תשפ"ב - לפי חלוקה לסמסטרים, לחצו כאן