poli smallLogo

univ logo small

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי
bikoret pnimit banner

ד"ר איתי בארי  - ראש תכנית לתואר שני במינהל ומדיניות ציבורית לסקטור הציבורי

 • מייל: itaibeeri@poli.haifa.ac.il
 • תחומי עניין: שלטון ודמוקרטיה מקומית, ניהול ציבורי, אי שוויון מרחבי, אזוריות, משבר והבראת ארגונים ציבוריים.
 • מרצה בקורס: סוגיות מתקדמות בדמוקרטיה מקומית

 

גב' לנה פרידמן – מרכזת התכנית

 

ד"ר יניב ריינגוורץ

 • מייל: yanivrein@poli.haifa.ac.il
 • תחומי עניין: כלכלה ציבורית ופוליטית, מדיניות ציבורית, כלכלת השלטון המקומי, כלכלת סביבה.
 • מרצה בקורס: כלכלה פוליטית

ד"ר אנה אוסטר

 • מייל: avshan@gmail.com
 • תחומי עניין: הספקת שירותים ברשויות מקומיות, שותפויות בין-מגזריות, מגזר שלישי, ניתוח רשתות חברתיות (SNA).
 • מרצה בקורס: סוגיות במנהל ומדיניות ציבורית

ד"ר איציק דהן (מצ"ב תמונה)

 • מייל: dahan@mail.huji.ac.il
 • תחומי עניין: מדיניות ציבורית, סוציולוגיה עירונית, פולטיקה עירונית, תרבות פוליטית, יחסי מרכז-פריפריה, שיטות מחקר, החברה הישראלית, גישות ותיאוריות במדעי החברה, מנהיגות עירונית, אליטות בישראל.
 • מרצה בקורס: מדיניות חברתית כלכלית בישראל

ד"ר רותם מילר מור-אטיאס

 • מייל: miller@poli.haifa.ac.il
 • תחומי עניין: מנהל ציבורי, ניהול ציבורי, מוטיבציה לשירות ציבורי, התנהגות ארגונית.
 • מרצה בקורס: פרויקט גמר

עו"ד רון רוגין

ד"ר ליאור שוחט (מצ"ב תמונה)

 • מייל: liorsoha@bezeqint.net
 • תחומי עניין: משאבי אנוש בארגונים
 • מרצה בקורס: תיאוריה ארגונית

ד"ר ואלרי איסק

 • מייל: visaak@poli.haifa.ac.il
 • תחומי עניין: אקלים ארגוני, תהליכי איכות בארגונים, ניהול ביצועים, ארגוני בריאות.
 • מרצה בקורס: תיאוריה ארגונית

ד"ר יאיר זלמנוביץ

 • מייל: yairz@poli.haifa.ac.il
 • תחומי עניין: מנהל צבורי, מדיניות צבורית ומדיניות בריאות
 • מרצה בקורס: גישות ואסכולות במינהל ציבורי

ד"ר ניסים כהן – ראש המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית

 • מייל: nissimcohen@poli.haifa.ac.i
 • תחומי עניין: כלכלה פוליטית, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית ומדיניות בריאות.
 • מרצה בקורס: קביעת מדיניות ציבורית