poli smallLogo

univ logo small

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי
bikoret pnimit banner

12.12.2018 – סיור לימודי

סטודנטים של התכנית (מחזור א' ו-ב') וחלק מהסגל האקדמי יצאו ליום סיור לימודי בירושלים. במהלך הסיור הסטודנטים ביקרו במשכן הכנסת, שם נערך להם סיור דמוקרטיה הלכה למעשה, נפגשו עם מנהל ועדת החוקה חוק ומשפט וצפו בדיון במליאת הכנסת. לאחר מכן הסטודנטים המשיכו לבית הנשיא, שם נערך להם סיור יחד עם הרצאה.

מטרת הסיור הלימודי היה להפגיש בין תיאוריה לפרקטיקה ולהמחיש לסטדונטים את הנלמד מהלכה למעשה.