poli smallLogo

univ logo small

תכנית המנהיגות המסלול להשפעה ציבורית (אחריי!) 
hashpaa ziburit new banner

תכנית המנהיגות מורכבת מקורסי חובה ובחירה בכל אחד מחוגי הלימוד, מדעי המדינה ותולדות ישראל. בתכנית משולבים קורסים ייעודיים המיועדים לתלמידי המסלול להשפעה ציבורית. להלן:

 • אקטיביזם חברתי בישראל, ד"ר טל אלמליח. הקורס בוחן את תופעת האקטיביזם בישראל מתוך ראיה היסטורית ועכשווית. במסגרת הקורס ייבחנו צורות האקטיביזם החברתי והתמורות שהתחוללו בהן מקום המדינה ועד לימים אלו. בתוך כך, נתעכב על מושגים כגון החברה האזרחית, צדק חלוקתי, פוליטיקה של הזהויות ועוד.
 • ניהול ותכלול יזמות מקומית, ד"ר איתי בארי. השיעור יפתח בהצגת המגמות המאוחרות והמודרניות של המגזר הציבורי בעשור השלישי של  המאה ה-21 והקשר שלהם למשבר מקומי ויזמות מקומית. בהמשך, תבחן יזמות מקומית בראי סוגיות דמוקרטיות, פוליטיות כלכליות וניהוליות הנקשרות בארגונים כושלים, בבעיות נבזיות,  במעבר משלטון לממשל ובניהול רשתות. יינתן דגש על התנסות אישית, מפגש בלתי אמצעי עם  בעלי עניין ויזמים מקומיים וכן על ביצוע מחקר אמפירי, רב שנתי, אמיתי (לא תרגול) המשותף  לכלל הסטודנטים.
 • החברה והפוליטיקה הישראלית בצל הטרור, פרופ' דפנה קנטי. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך בין שני עמים אשר טוענים לבעלות על אותה פיסת אדמה. אנו נתמקד  בקונפליקט הזה, להבין את המקורות ותוצאות של טרור ואלימות פוליטית. נתחיל עם סריקה ביחסים בין-קבוצתיים (תפיסות, עמדות והתנהגויות) העומדים בבסיס הסכסוך. הקורס נסמך על גישה בין תחומית לחקר הקונפליקט;  רשימת הקריאה היא מגוונת למדיי ודורשת פתיחות לגישות ותיאוריות שמקורן במספר תחומים. הנושא עלול  להישמע צר, אך הוא קריטי מפני שהוא לב ליבו של הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון ובמידת מה גם ניצב במרכז הסכסוך העולמי הנוכחי בין האסלאם למערב. ניתן להשתמש בסכסוך זה כמקרה מחקר וממנו להקיש לגבי  סכסוכים אתניים אחרים רוויי אלימות.
 • נשים ומגדר בתנועה הציונית ובמדינת ישראל, ד"ר גילי גופר. הקורס יבחן את מקומו הייחודי של נושא המגדר ובעיקר עיצוב הנשיות בתהליך המודרניזציה של העם היהודי תוך דגש על התפתחות התנועה הציונית והאידיאולוגיה הציונית. חלקו הראשון של הקורס יוקדש להכרות עם כותבות וכותבים עיקריים בתחום הפמיניזם והמגדר. המחצית השנייה תעסוק בסוגיות מההיסטוריה היהודית המודרנית מזווית מגדרית.
 • מעמק הטנסי לעמק הירדן: ציונות ובנין אומה הזווית היהודית אמריקאית, פרופ' זהר שגב. נעסוק בשאלות של פילנתרופיה, קול יהודי והיחסים בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם שרלוונטיים עד ימינו. בדיקת המפה הארגונית של העמותות הפילנתרופיות הפועלות בזירה הישראלית מלמדת אודות החשיבות יוצאת הדופן של הקהילה היהודית האמריקאית במרחב הפילנתרופי. במסגרת הקורס יינתן מידע תיאורטי מקיף אודות הקהילה היהודית האמריקאית בכלל והמערך הפילנתרופי שלה בפרט. תשומת לב מיוחדת תינתן לבחינת מערך יחסי הגומלין המורכבים בין הקהילה היהודית האמריקאית למדינת ישראל. משתתפי הקורס יחשפו למידע תיאורטי ואינפורמציה מעשית שתאפשר להבין טוב יותר את הקהילה היהודית אמריקאית.

קורסים במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל, העוסקים בהתפתחות החברה הישראלית ועיצוב החברה האזרחית:

 • מדינה יהודית ודמוקרטית
 • המודרניזציה של החברה היהודית
 • ישראל: כלכלה, חברה ותרבות
 • תולדות המחשבה הכלכלית

קורסים במסגרת ביה"ס למדעי המדינה, העוסקים בממשל, פוליטיקה וחברה אזרחית:

 • מבוא ליחסים בינלאומיים
 • מבוא למנהל ציבורי
 • מבוא למחשבה פוליטית
 • מבוא למערכת פוליטית ישראלית
 • קורס מלווה התמחות
 • דת ומדינה