poli smallLogo

univ logo small

תכנית המנהיגות המסלול להשפעה ציבורית (אחריי!) 
hashpaa ziburit new banner

תנאי הקבלה כוללים:

* ראיון אישי

* רקע של התנסות בעשייה ציבורית/חברתית

* עמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים -

1. תעודת בגרות (או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).

2. ציון סיווג בשפה האנגלית ממבחן פסיכומטרי / אמיר / אמירם.

3. ציון 120 בבחינת ידע בעברית (יע"ל) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

* עמידה בתנאי הקבלה של כל חוג. לפירוט לחצו כאן: תנאי קבלה לחוג לתולדות ישראל | תנאי קבלה לביה"ס למדעי המדינה

מועמדים שלא יעמדו בתנאי הקבלה החוגיים, ידונו בוועדת חריגים.