זכאות לתואר

תנאי זכאות
תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים, עפ"י דרישות הפקולטה והחוגים, מבחינת היקף הקורסים והרכבם, וכן עמד בכל התחיבויותיו לאוניברסיטה.

ציון סופי לתואר
תלמיד יודיע למזכירות החוג על סיום לימודיו לתואר - באחריותו לדווח למזכירות החוג על מועד הגשת עבודה סמינריונית אחרונה לתואר.

עם קבלת הציון האחרון תיבדק זכאותו ויחושב ציון הגמר. התלמיד יבדוק ויאשר ציוניו במזכירות החוג לפני קבלת אישור הזכאות.

הציון לתואר הוא סופי. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקן את ציון הגמר שלו.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper