הפסקה וחידוש לימודים

תלמיד שקיבל אישור על הפסקת לימודים, תשמרנה כל זכויותיו במשך שנתיים מיום ההפסקה.
תלמיד המבקש לחדש לימודיו לאחר הפסקה, יגיש בקשה בכתב למזכירות התואר הראשון.
בחידוש לימודים לאחר תקופה של בין חמש לעשר שנים, יחוייב התלמיד לחזור על שני מבואות: מבוא למערכת פוליטית ומבוא לשיטות מחקר ועיבוד נתונים, גם אם קיים כבר ציון במבואות אלו. כמו כן, יחוייב התלמיד בהשלמת שיעורים מתקדמים וסמינריונים בהיקף של 50% מהקורסים אותם למד טרם הפסקת הלימודים (ש"מ, סמינריונים).
בחידוש לימודים לאחר עשר שנים ומעלה, יחוייב התלמיד בהשלמת תכנית לימודים מלאה.
חידוש לימודים תוך חמש שנים מיום הפסקתם לא יחייב בכל ההשלמות הנ"ל.

כל בקשה תובא לשיקול דעתו של יועץ הב"א של ביה"ס.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper