הכרה בלימודים קודמים

הכרות ממוסד אקדמי אחר:

1. תלמיד המבקש להתקבל לחוג על סמך לימודים קודמים ממוסד אקדמי מוכר אחר, יגיש עם הרשמתו לאוניברסיטה למזכירות ביה"ס אישור לימודים מקורי ורשמי המפרט את ציוניו מהמוסד בו למד.
2. וועדת הקבלה של ביה"ס תדון בבקשת המועמד ותחליט על סמך מסמכיו על תנאי קבלתו ועל מידת ההכרה בלימודיו הקודמים.
3. תלמיד לא יהיה זכאי לקבלת תואר אלא אם כן צבר באוניברסיטת חיפה לפחות 40 נקודות.

הכרות פנימיות:
תלמידים שלומדים בחוגם האחר קורס "סטטיסטיקה תיאורית והסקתית" בהיקף של לפחות 4 נ"ז, יהיו פטורים מן הקורס "מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית" במדעי המדינה.

בתמורה לפטור זה יחוייבו בשיעור מתקדם נוסף במדעי המדינה.

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper