תכנית מחקרית במחלקה לממשל ורעיון מדיני

יועץ מ"א: ד"ר גל גרזון

אודות התכנית
מטרת התכנית לתואר שני עם תזה במחלקה לממשל ומחשבה מדינית היא להכשיר חוקרים בתחומים הבאים: פוליטיקה וממשל, ממשל, ומחשבה מדינית. חוקרים אלה יוכלו להשתלב במסגרות מחקריות בארץ ובחו"ל ולתרום להבנת תחומי פוליטיקה וממשל ומחשבה מדינית באמצעות מחקר בהדרכת מורי המחלקה.
הלימודים לתואר שני במחלקה מכוונים להרחבת הידע בתחומים הבאים: ממשל, מדיניות ישראלית, לימודים אזוריים, פילוסופיה פוליטית, וההיסטוריה של מחשבה מדינית. בהשוואה לתואר הראשון, הדגש בלימודי התואר השני הוא על הקניית כלים ללימוד עצמאי.
במסגרת הלימודים ניתן להתמחות בתחומים הבאים:
-פוליטיקה השוואתית
-מחשבה מדינית
- ממשל

למידע על מלגות לתלמידי התכנית המחקרית - לחצו כאן.

מערכת קורסי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח - לחצו כאן

תנאי קבלה

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 82.

כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל בלימודי התואר הראשון, ועומדים בתנאים הבאים:
א. ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה 80 לפחות.
ב. למדו קורסי השלמה מתוך לימודי תואר ראשון, בהתאם להחלטת יועץ המ"א של המחלקה, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.
קורסי ההשלמה הם: *מבוא לממשל ופוליטיקה, *מבוא למערכת פוליטית, *קורסים מתודולוגיים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר או סמינריון מהמחלקה לממשל ורעיון מדיני.

היקף הלימודים
המסלול לתואר שני במחלקה לממשל ומחשבה מדינית, כולל שבעה קורסים (שלושה חובה וארבעה בחירה) וכתיבת עבודת תזה. בנוסף, תלמידי התוכנית יחוייבו להשתתף בסמינרים המחלקתיים שיתקיימו אחת לחודש בימי ה' בין השעות 14:15-15:45.

התיזה
לאחר איתור מנחה מתאים, שלב כתיבת התיזה עצמה יצבור תאוצה. ניתן להתחיל בתהליך כבר מהשנה הראשונה של המסלול, אולם סביר בהחלט להתחיל בשנה השנייה, ולהתמקד בכתיבה עצמה בשנה השלישית - לאחר השלמת שבעת הקורסים. יש להגיש הצעת מחקר ולקבל עליה אישור לכל המאוחר בתום השנה השנייה ללימודיכם. כתיבת עבודת התיזה והגשת העבודה עצמה תתבצע עד לתום השנה השלישית.
- בחירת נושא: על נושא המחקר המוצע לעבודה להיות קשור למדעי המדינה. מן הנושא הכללי, גוזר התלמיד שאלת מחקר, שעליה הוא מתכוון לענות במסגרת העבודה. התשובה לשאלת המחקר היא מסקנת העבודה. הדרך שבה מתכוון התלמיד לענות על השאלה היא שיטת המחקר.

- הנחיה: ההנחיה מתבצעת ע"י איש סגל בבית הספר בדרגת מרצה ומעלה. על התלמיד לפנות ביוזמתו לחברי סגל בתחום הנושא, ולבדוק מוכנות להנחיה. אם לא נמצא חבר סגל המוכן להנחות את התלמיד, יפנה התלמיד ליועץ המ"א הבית-ספרי. ניתן להתייעץ גם עם חברי סגל מחוץ לבית הספר ואף לבקשם, בתיאום עם המנחה מבית הספר למדעי המדינה, להצטרף להנחיה. מומלץ לסרוק את אתר בית הספר ולאתר מספר מרצים רלוונטיים. בשלב הבא, כדאי לפנות למנחים הפוטנציאליים בדואר אלקטרוני ולתאם פגישה. לאחר שכל המידע בידכם, והתרשמתם מהשיחות עם המנחים, כדאי לנסות לגבש החלטה כבר בסמסטר הראשון של השנה השלישית.

- מהלך: לאחר הסכמה עם המנחה על הנושא, שאלת המחקר והמתודה, יכתוב התלמיד הצעת מחקר, המתווה את הנושא והמתודה, ומציגה את תרומתה האפשרית של ההצעה לאור הספרות המחקרית הקיימת.

- הצעת המחקר: על התלמיד להגיש במהלך השנה השנייה של המסלול המואץ הצעת מחקר בשני עותקים. מזכירות בית הספר תשלח את הצעת המחקר לשיפוט פנימי או חיצוני לבית הספר. בהתאם להמלצות השופט יתקן התלמיד את ההצעה וישלח לשיפוט מחדש. כאשר ההצעה מאושרת, יוכל התלמיד להמשיך בעבודת המחקר בלימודי המ"א.

- הגשה ואישור: כתיבת העבודה מתבצעת על פי התנהלות המחקר, תשומות המנחה, והוראות העריכה של הרשות ללימודים מתקדמים הנמצאות באתר הרשות. לפני הגשת העבודה יש להציגה בפני הרשות ללימודים מתקדמים כדי לוודא תאימותה להוראות הרשות. עם סיום העבודה ובכפוף להמלצת המנחה, יגיש התלמיד את העבודה למזכירות בית הספר. משם תישלח העבודה לשיפוט חיצוני אצל שופט אחד, הזכאי לשמור על עילום שמו בפני התלמיד.

ציונה הסופי העבודה ייקבע כממוצע בין ציון השופט החיצוני וציון המנחה.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל ויזמות בשלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית עתידים - צוערים לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לחברי הסתדרות המחר

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE