תכנית לא מחקרית במחלקה לממשל ורעיון מדיני

יועץ מ"א: ד"ר גל גרזון

מרכזת התוכנית: גב' מירי פיינרמן

אודות התוכנית: מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את ההשכלה של התלמידים בביה"ס למדעי המדינה. התלמידים במחלקה יוכלו להתמחות בממשל ורעיון מדיני.

התואר מעניק מוסמך במדעי המדינה עם התמחות בפוליטיקה השוואתית או ברעיון מדיני.

א. תחום התמחות מחשבה מדינית - הלימודים יתמקדו בהתפתחות הרעיון המדיני, פילוסופיה, מדיניות מודרנית ומושגי יסוד פוליטיים. במסגרת תחום זה מתמקדים בנושאים כגון: צדק, חרות, שוויון, מהות המדינה והמחוייבות המדינית.

ב. תחום התמחות ממשל - התחום כולל שורה רחבה של תחומי משנה של פוליטיקה רגיונאלית (פוליטיקה ישראלית, פוליטיקה מזרח-תיכונית, פוליטיקה אירופאית, מזרח אסיה, אפריקה, אמל"ט ואיזורים אחרים), וכן התמחות בנושאים ספציפיים כגון: מפלגות, קבוצות אינטרס, סוציאליזציה פוליטית, גיוס פוליטי, בחירות, שיטות בחירות, משטרים דמוקרטיים, נשיאותיים ופרלמנטריים.

משך הלימודים: עד שנתיים (ניתן ללמוד בשנה אחת).

מערכת קורסים לשנת הלימודים תש"פ - לחצו כאן.

תנאי קבלה: בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 80.
כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל, בתנאים הבאים:
א.    ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה לא פחות מ- 76 בכל חוג.
ב.    למדו קורסי השלמה בהיקף של 30 נק' מתוך לימודי תואר ראשון במדעי המדינה, סיימו לימודי השלמה אלה תוך שנה אחת, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.

קורסי ההשלמה הינם:

1. קורסי ליבה של המחלקה: ממשל ופוליטיקה ו-מערכת פוליטית ישראלית.

2. קורסים מתודולוגיים: סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ושיעור מתקדם מתחום המחלקה לממשל ורעיון מדיני.

ללימודי השלמה לקראת תואר שני יש להירשם למסלול – 205150.
עמידה בלימודי השלמה מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכניות המוסמך .

היקף הלימודים
התלמיד יידרש ללמוד 9 קורסים בהיקף של 36 שש'ס ולעמוד בהגשת פרוייקט גמר.

לימודי קורסי חובה בשנה א' :

  • גישות ואסכולות -4 שש"ס
  • סדנת מחקר א' – 4 שש"ס

קורסים במהלך התואר:

סה"כ 7 קורסי בחירה בתחום התמחות מחשבה מדינית או פוליטיקה השוואתית.ניתן לקחת קורסי בחירה מתחום התמחות אחר בביה"ס למדעי המדינה .

תלמיד הלומד במסלול הלא מחקרי חייב לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות לפחות במהלך לימודיו.

יש לסיים שמיעת הקורסים בפרק זמן של עד שנתיים. הקורסים נלמדים באופן מפוזר במהלך השבוע, וניתן להרכיב מערכת לימודים מתאימה לפי הקורסים המוצעים במחלקה.

הערות:
(א) תלמיד יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי עם תזה, באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ולא יאוחר מתום שנה א' (כדי לאפשר עמידה בתקינות אקדמית). המעבר יחייב מילוי כל הדרישות במסלול החדש, להוציא דרישות מקבילות בשני המסלולים, עבורן ניתן יהיה לקבל פטור.

(ב) תלמיד בתוכנית עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), יידרש לעמוד בסף של ציון ממוצע 86 לפחות בקורס 'גישות ואסכולות', ובציון 80 לפחות בקורס 'סדנת מחקר', כדי להבטיח  את המשך לימודיו במסלול המחקרי.
   
שקלול ציון הגמר

70% ממוצע ציוני הקורסים שנלמדו.

30% ציון פרוייקט גמר.

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper