תכנית לא מחקרית במחלקה לממשל ורעיון מדיני

יועץ מ"א: ד"ר גל גרזון

מרכזת התוכנית: גב' מירי פיינרמן

אודות התוכנית: מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את ההשכלה של התלמידים בביה"ס למדעי המדינה. התלמידים במחלקה יוכלו להתמחות בשני תחומים: פוליטיקה השוואתית ו/או רעיון מדיני:

א. תחום התמחות מחשבה מדינית - הלימודים יתמקדו בהתפתחות הרעיון המדיני, פילוסופיה, מדיניות מודרנית ומושגי יסוד פוליטיים. במסגרת תחום זה מתמקדים בנושאים כגון: צדק, חרות, שוויון, מהות המדינה והמחוייבות המדינית.

ב. תחום התמחות פוליטיקה השוואתית - הלימודים יתמקדו בפוליטיקה השוואתית (לרבות התנהגות פוליטית, כלכלה פוליטית ותורת הבחירה החברתית). בנוסף כולל התחום שורה רחבה של תחומי משנה של פוליטיקה רגיונאלית (פוליטיקה ישראלית, פוליטיקה מזרח-תיכונית, פוליטיקה אירופאית, מזרח אסיה, אפריקה, אמל"ט ואיזורים אחרים), וכן התמחות בנושאים ספציפיים כגון: מפלגות, קבוצות אינטרס, סוציאליזציה פוליטית, גיוס פוליטי, בחירות, שיטות בחירות, משטרים דמוקרטיים, נשיאותיים ופרלמנטריים.

משך הלימודים: עד שנתיים (ניתן ללמוד בשנה אחת).

מערכת קורסים לשנת הלימודים תשע"ח - לחצו כאן.

תנאי קבלה: בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 80.
כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל, בתנאים הבאים:
א.    ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה לא פחות מ- 76 בכל חוג.
ב.    למדו קורסי השלמה בהיקף של 30 נק' מתוך לימודי תואר ראשון במדעי המדינה, סיימו לימודי השלמה אלה תוך שנה אחת, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.

קורסי ההשלמה הינם:

1. קורסי ליבה של המחלקה: ממשל ופוליטיקה ו-מערכת פוליטית ישראלית.

2. קורסים מתודולוגיים: סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ושיעור מתקדם מתחום המחלקה לממשל ורעיון מדיני.

ללימודי השלמה לקראת תואר שני יש להירשם למסלול – 205150.
עמידה בלימודי השלמה מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכניות המוסמך .

היקף הלימודים
התלמיד יידרש ללמוד 9 קורסים בהיקף של 36 שש'ס ולעמוד בהגשת פרוייקט גמר.

לימודי קורסי חובה בשנה א' :

  • גישות ואסכולות -4 שש"ס
  • סדנת מחקר א' – 4 שש"ס

קורסים במהלך התואר:

סה"כ 7 קורסי בחירה בתחום התמחות מחשבה מדינית או פוליטיקה השוואתית.

ניתן לקחת קורסי בחירה מתחום התמחות אחר בביה"ס למדעי המדינה .

ניתן לקחת קורס 1 בדרג 4 מחוץ לחוג רק באישור יועץ MA .

ניתן לקחת קורס 1 בדרג 3 בבה"ס למדעי המדינה באישור יועץ MA.

חשוב לציין כי תלמיד הלומד במסלול הלא מחקרי חייב לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות לפחות במהלך לימודיו.

יש לסיים שמיעת הקורסים בפרק זמן של עד שנתיים. הקורסים נלמדים באופן מפוזר במהלך השבוע, וניתן להרכיב מערכת לימודים מתאימה לפי הקורסים המוצעים במחלקה.

הערות:
(א) תלמיד יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי עם תזה, באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ולא יאוחר מתום שנה א' (כדי לאפשר עמידה בתקינות אקדמית). המעבר יחייב מילוי כל הדרישות במסלול החדש, להוציא דרישות מקבילות בשני המסלולים, עבורן ניתן יהיה לקבל פטור.

(ב) תלמיד בתוכנית עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), יידרש לעמוד בסף של ציון ממוצע 86 לפחות בקורס 'גישות ואסכולות', ובציון 80 לפחות בקורס 'סדנת מחקר', כדי להבטיח  את המשך לימודיו במסלול המחקרי.
   
שקלול ציון הגמר

70% ממוצע ציוני הקורסים שנלמדו.

30% ציון פרוייקט גמר.

דרישות לקבלת זכאות לתואר:
1. עמידה בהצלחה בסיום קורסי התואר.
2. הגשת פרויקט גמר בסיום הלימודים.

התואר מעניק מוסמך במדעי המדינה עם התמחות בפוליטיקה השוואתית או ברעיון מדיני.

 

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper