תכנית לא מחקרית במחלקה ליחב"ל

יועצת מ"א: ד"ר כרמלה לוטמר

אודות התכנית
מסלול זה יעמיק את היכרות התלמידים עם תחומי העניין של המחלקה בעיקר באמצעות סמינרים וקורסים אינטראקטיביים שבסופם יהיה על התלמיד לעמוד בבחינת גמר.

תנאי קבלה

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 80.
כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל, בתנאים הבאים:
א. ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה 80 לפחות ולא פחות מ- 76 בכל חוג.
ב. למדו קורס השלמה בהתאם לדרישות המחלקה, והשיגו בהם ציון 80 לפחות.

ללימודי השלמה לקראת תואר שני יש להירשם למסלול – 205150. עמידה בלימודי השלמה מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכניות המוסמך .

היקף הלימודים
בתכנית זו, התלמיד יידרש ללמוד 9 קורסים בהיקף של 36 שש'ס ולעמוד בהגשת פרוייקט גמר.

הערות:
(א) תלמיד יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי עם תזה, באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ולא יאוחר מתום שנה א' (כדי לאפשר עמידה בתקינות אקדמית). המעבר יחייב מילוי כל הדרישות במסלול החדש, להוציא דרישות מקבילות בשני המסלולים, עבורן ניתן יהיה לקבל פטור.
(ב) תלמיד בתוכנית עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), יידרש לעמוד בסף של ציון ממוצע 86 לפחות בקורס 'גישות ואסכולות', ובציון 80 לפחות בקורס 'סדנת מחקר', כדי להבטיח  את המשך לימודיו במסלול המחקרי.
   

מבנה הלימודים (סה"כ 36 שש'ס)

לימודי חובה בשנה א' (8 שש"ס):

גישות ואסכולות ביחב"ל (4 שש"ס)
סדנת מחקר ללא מחקריים (4 שש"ס)

לימודי בחירה במהלך שנה א' ושנה ב' (28 שש"ס):

סה"כ 7 קורסי בחירה (4 שש"ס כל אחד) בתחום התמחות יחסים בינלאומיים. ניתן לקחת עד 3 קורסי בחירה מתחום התמחות אחר בביה"ס באישור יועץ MA (12 שש"ס לכל היותר).
חשוב לציין כי תלמיד הלומד במסלול הלא מחקרי חייב לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות במהלך לימודיו.

שקלול ציון הגמר

מעבר לחובת השתתפות בקורסים כנ״ל, יהיה כל תלמיד במסלול ב׳ במחלקה ליחסים בינלאומיים חייב בפרויקט גמר.

ניתן להגיש פרויקט גמר במקביל ללימודים בתכנית. מועדי הגשה ופרטים נוספים על פרויקט גמר ניתן לקבל במזכירות המחלקה.

חישוב ציון הגמר:

80% ממוצע ציוני הקורסים שנלמדו
20% ציון פרוייקט גמר

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper