תכנית לא מחקרית במחלקה ליחב"ל

יועצת מ"א: ד"ר כרמלה לוטמר

אודות התכנית
מסלול זה יעמיק את היכרות התלמידים עם תחומי העניין של המחלקה בעיקר באמצעות סמינרים וקורסים אינטראקטיביים שבסופם יהיה על התלמיד לעמוד בבחינת גמר.

תנאי קבלה

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 80.
כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל, בתנאים הבאים:
א. ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה 80 לפחות ולא פחות מ- 76 בכל חוג.
ב. למדו שני קורסי השלמה מתוך לימודי תואר ראשון, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות: מבוא ליחסים בינלאומיים, מבוא לממשל ופוליטיקה.

ללימודי השלמה לקראת תואר שני יש להירשם למסלול – 205150. עמידה בלימודי השלמה מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכניות המוסמך .

היקף הלימודים
בתכנית זו, התלמיד יידרש ללמוד 9 קורסים בהיקף של 36 שש'ס ולעמוד בהגשת פרוייקט גמר.

הערות:
(א) תלמיד יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי עם תזה, באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ולא יאוחר מתום שנה א' (כדי לאפשר עמידה בתקינות אקדמית). המעבר יחייב מילוי כל הדרישות במסלול החדש, להוציא דרישות מקבילות בשני המסלולים, עבורן ניתן יהיה לקבל פטור.
(ב) תלמיד בתוכנית עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), יידרש לעמוד בסף של ציון ממוצע 86 לפחות בקורס 'גישות ואסכולות', ובציון 80 לפחות בקורס 'סדנת מחקר', כדי להבטיח  את המשך לימודיו במסלול המחקרי.
   

מבנה הלימודים (סה"כ 36 שש'ס)

לימודי חובה בשנה א' (8 שש"ס):

גישות ואסכולות ביחב"ל (4 שש"ס)
סדנת מחקר ללא מחקריים (4 שש"ס)

לימודי בחירה במהלך שנה א' ושנה ב' (28 שש"ס):

סה"כ 7 קורסי בחירה (4 שש"ס כל אחד) בתחום התמחות יחסים בינלאומיים. ניתן לקחת עד 3 קורסי בחירה מתחום התמחות אחר בביה"ס באישור יועץ MA (12 שש"ס לכל היותר).
חשוב לציין כי תלמיד הלומד במסלול הלא מחקרי חייב לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות במהלך לימודיו.

שקלול ציון הגמר

מעבר לחובת השתתפות בקורסים כנ״ל, יהיה כל תלמיד במסלול ב׳ במחלקה ליחסים בינלאומיים חייב בפרויקט גמר.

ניתן להגיש פרויקט גמר במקביל ללימודים בתכנית. מועדי הגשה ופרטים נוספים על פרויקט גמר ניתן לקבל במזכירות המחלקה.

חישוב ציון הגמר:

80% ממוצע ציוני הקורסים שנלמדו
20% ציון פרוייקט גמר

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper