poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי דמוקרטיה
democracy banner long

אודות התוכנית

ראש התוכנית: ד"ר גל גרזון

דווקא בתקופה רגישה זו ישנה חשיבות רבה להצטרף לתוכנית אשר מקנה כלים להבנת הדמוקרטיה בישראל ובה בעת מפתחת כישורי מנהיגות, ותומכת במעורבות פוליטית וחברתית. על כן פתחנו בביה"ס למדעי המדינה תוכנית לימודים חדשה – תוכנית ללימודי דמוקרטיה. התכנית המוצעת מאפשרת גישה לתחום מחקר חדש ומתפתח לכל המתעניין במחלוקות הפוליטיות, החברתיות והמשפטיות הרבות המלוות את חיינו.

התוכנית מקנה למשתתפים בה תואר שני במדעי המדינה, והתמחות באחת התופעות הבולטות ביותר בזמננו: הדמוקרטיה. בין השאר עוסקת התכנית במשטר הדמוקרטי, יסודותיו התיאורטיים, תולדותיו, במופעיו במדינות השונות. לצד זאת עוסקת התכנית בכל התחומים הקשורים לקידום הדמוקרטיה כולל הוראה, מעניקה כלים עיוניים ומעשיים להתמודד עם חולשותיה של הדמוקרטיה, וקושרת בין תיאורה למעשה, וכמובן, מרחיבה אופקים ומפתחת חשיבה ביקורתית ועצמאית. תוכנית הלימודים שמה דגש על נושאים היסטוריים, חברתיים, תקשורתיים וכלכליים המשיקים לתחום הדמוקרטיה.

הלימודים בתכנית משלבים הרצאות של מרצים אורחים, סרטים דוקומנטריים וכן סיורים לימודיים שמטרתם לאפשר לסטודנטים מפגש חוויתי ובלתי אמצעי עם הנושאים שנלמדים בקורסים, ועם דמויות מפתח בהן דנים בשיעורים.

משך הלימודים: שנה אחת, 3 סמסטרים, יום לימודים אחד בשבוע - יום חמישי.

 להתרשמות מהלימודים בתכנית, צפו בסרטונים הבאים:

צולם בשיעור "סדנא ברטוריקה למתקדמים" של ד"ר מיכל הרשמן:

rhetorics workshop video clip

סרטון הסבר לתכנית - מציג: ד"ר דורון נבות, מרצה בתכנית:

democracy movie

 

ahavat olam

youTube icon      facebook icon