poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי דמוקרטיה
democracy banner long

תנאי קבלה ומבנה הלימודים

תנאי קבלה:

תנאי קבלה עבור בעלי תואר ראשון במדעי מדינה / תלמידי השלמות שלמדו מבואות מדעי המדינה בתואר ראשון:

ממוצע 80 ומעלה- מן המניין.

ממוצע 76-79 מתקבל על- תנאי: ממוצע 80 בתכנית, סמסטר א'.

ממוצע 74-75 מתקבל לתכנית השלמות (150): 3 מבואות, ממוצע 80 (השלמות בקיץ).

ממוצע 70-73 מתקבל לשנת השלמות (150) 3 מבואות בסמסטר א'/ ב', ממוצע 80.

מועמדים מחוגים אחרים:

ממוצע 80 ומעלה- על-תנאי קורס השלמה בקיץ - מבוא למדעי המדינה.

ממוצע 76-79 – על-תנאי קורס השלמה בקיץ - מבוא למדעי המדינה.

ממוצע 70-76- מתקבל לתכנית השלמות (150) 3 מבואות- ממוצע 80 בקיץ שלפני פתיחת הלימודים.

 

מבנה הלימודים:

התוכנית כוללת תשעה קורסים המתפרסים על פני שלושה סמסטרים (סמסטר א, סמסטר ב וסמסטר קיץ) במשך שנה אחת.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי.

 

 

youTube icon      facebook icon