poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי דמוקרטיה
democracy banner long

איך נרשמים?

ההרשמה לתכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה יכולה להתבצע בשתי דרכים:

א. קניית ערכת הרשמה בחנויות הספרים ושליחה לאוניברסיטה.

ב. הרשמה דרך אתר האוניברסיטה בקישור זה.

לבירור סיכויי קבלה ופרטים נוספים:

miri finermanגב' מירי פיינרמן - אשובה

מרכזת המחלקה לממשל ורעיון מדיני, מרכזת התכנית ללימודי דמוקרטיה

מייל: mfainerma@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240019 (פנימי 2019)

 חדר: 4004 ג', בניין מדרגה קומה 4

youTube icon      facebook icon