poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי דמוקרטיה
democracy banner long

סילבוסים

סדנא ברטוריקה למתקדמים, ד"ר מיכל הרשמן

רבים מאיתנו מתלבטים לא פעם בשאלה: מהי הדרך הטובה ביותר לשכנע? ובכלל, מה הופך מקור מסר אחד למשכנע יותר מאחר?

האם עלינו לנסח מסר הפונה לרגש או להגיון? להביע רק את העמדות שלנו או להתמודד עם עמדות מנוגדות? להופיע ראשונים או אחרונים?

לייצר פרובוקציה או לנקוט בעמדה מעודנת? לדבר מהר... או לאט? תשובות לכל השאלות הללו ועוד תוכלו לקבל בקורס רטוריקה למתקדמים הנלמד במסגרת התכנית לתואר שני בלימוד ידמוקרטיה.

המשתתפים בקורס מקבלים הזדמנות להתנסות בהעברת מסר תוך התמודדות עם סוגיות של תוכן (בניית טיעון איכותי), מסגרת זמן ועמידה מול קהל - כל משתתף/ת מתועד/ת (במצלמת וידאו) ומקבל/ת משוב על הגשת/הו.

כמ וכן, הקורס עוסק במשמעויות של דיבור ושכנוע והשפעתם המכרעת על חיינו בתחומים שונים: השכלה גבוהה, קשרים חברתיים ותפקודים במקום העבודה.

לצפייה בסרטון מהקורס - לחצו כאן.

rhetorics workshop video clip

יהודית ודמוקרטית: תיאוריה, קונפליקט ופוליטיקת זהויות, ד"ר אסף תורג'מן

הקורס 'יהודית ודמוקרטית' בוחן את יחסי הגומלין בין דת למדינה בישראל ואת סוגית הלאומיות היהודית מנקודות מבט שונות. במסגרת זו נתמקד בנושאי מפתח מרכזיים בציבוריות הישראלית בעבר ובהווה כגון: שאלת מיהו יהודי, פתיחת בתי עסק בשבת, גיוס בני ישיבות, מעמד המקומות הקדושים והקונפליקט סביב מקומות אלו, נשות הכותל, היחס למיעוטים דתיים בישראל, משיחיות פוליטית ורדיקליזם דתי בישראל. הקורס משלב מרצים אורחים, סרטים דוקומנטריים וכן סיור לימודי לירושלים או לצפת, ומטרתם היא לשרטט את מופעה של הדת במרחב הציבורי בישראל, וכן לאפשר לסטודנטים/ות מפגש חוויתי ובלתי אמצעי עם הנושאים שנלמדו בקורס ועם דמויות מפתח בהן עסקנו בשיעורים.

גישות ותיאוריות בלימודי משטרים דמוקרטיים, ד"ר אביעד רובין

דמוקרטיה היא אחד המושגים המורכבים, הנחקרים, והנתונים ביותר למחלוקת במדעי החברה בעשורים האחרונים. בקורס הליבה הזה, נדון באופן ביקורתי במימדים שונים של משטרים דמוקרטיים ובמחקרים מובילים בנושא דמוקרטיה. לאחר פרקי מבוא בנושא גישות ותיאוריות בלימודי מדע המדינה ומשטרים דמוקרטיים יכסה הקורס, בין היתר, את הנושאים הבאים: תנאים, הגדרות ומדידה של משטרים דמוקרטיים, תהליכי דמוקרטיזציה, ביסוס משטרים דמוקרטיים והתפתחות של משטריים מעורבים (היברידיים). כמו כן נדון במערכת היחסים המורכבת שבין דמוקרטיה ותחומי חקר עיקריים אחרים במדע המדינה דוגמת מוסדות פוליטיים, המדינה המודרנית, מרכיבי זהות (דת, לאומיות, מיעוטים), חברות הטרוגניות, אליטות פוליטיות וגורמי חברה אזרחית. מפאת מגבלת הזמן יהיו נושאים, חשובים גם הם, שלא נדון בהם במסגרת הקורס, דוגמת דמוקרטיה ביחסים הבין לאומיים, דמוקרטיה תנועות מחאה ואלימות, משטרי שליטה והסדרה ואתנוקרטיות, דמוקרטיה וכלכלה, ודעת קהל במשטרים דמוקרטיים. נושאים אלו ילמדו במסגרת קורסים נוספים בתכנית.

לנהל מדינה דמוקרטית: פוליטיקה, משילות, ומינהל ציבורי מודרני, פרופ' ערן ויגודה-גדות

הקורס יעסוק בסוגיות רלוונטיות הנוגעות לניהול מדינה דמוקרטית מודרנית. יושם דגש על הקשיים הכרוכים בתהליכי קביעת המדיניות ויישומה וכן על הקשיים במישור הבירוקרטי, המנהלי והפוליטי. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתוודע ולהכיר את הבעייתיות המלווה תהליכי מימוש החזון של ממשלה בכלל ושל ממשלות ישראל בפרט.

גישות ושיטות במדע המדינה, פרופ' יעל ישי

מטרות הקורס הן לדון במאפיינים המדעיים של מדע המדינה, ולהציג את הגישות והשיטות המרכזיות לחקר הפוליטיקה, תוך התייחסות להתפתחות היסטורית מראשית מדע המדינה המודרני עד ימינו. לזהות, למפות ולהסביר את עולם התוכן, הנושאים והדילמות המעסיקים את חוקרי מדע המדינה. להכיר במגבלות ההסבר ובמורכבות התופעות הפוליטיות, ולפתח חשיבה ביקורתית לבחינת סוגיות פוליטיות, תוך התייחסות לגישות ולשיטות קיימות. לתת כלים ליישום השיטות והגישות לחקר אירועים, תהליכים ורעיונות פוליטיים. לסילבוס המלא לחצו כאן.

בזכות העריצות, ד"ר גל גרזון

יעדים: היכרות עם מספר חלופות רעיוניות לדמוקרטיה וליברליזם היוצאות מנקודות ראיה שונות; ביקורת הדמוקרטיה על מוסדותיה והנחות היסוד שלה והתמודדות עם צורות חשיבה שזרות לה; הבנת מתחים פנימיים בתוך תיאוריות דמוקרטיות.

 

 

youTube icon      facebook icon