poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה
politics middleEast banner

קורסי הלימוד

מערכת שעות לשנת הלימודים תש"פ 2021-22 - לחצו כאן

סילבוסים של קורסי הלימוד בתכנית:

סוגיות במשטר הישראלי ובתיאוריה הדמוקרטית, מרצה: ד"ר דורון נבות

הקורס בוחן סוגיות שונות במשטר הישראלי, לאור תיאוריות דמוקרטיות נורמטיביות ואמפיריות-אנליטיות, וסוגיות שונות בתיאוריה הדמוקרטית – תוך שימוש במקרה הישראלי על מגוון היבטיו. הקורס מורכב משלושה נדבכים. ראשית, הכרה, ניתוח ודיון בתיאוריות דמוקרטיות נורמטיביות ואמפיריות-אנליטיות. הדגש בחלק זה הוא על תיאוריות ומודלים נורמטיביים ואנליטיים שהתפתחו בשנים האחרונות בנוגע לתכלית הדמוקרטיה ובנוגע למידת ההשפעה של הציבור על השלטון. כמו כן נברר את המתח בין ליברליזם ודמוקרטיה – הן על רקע התגברות עוצמת ההון והן על רקע תופעות גלובאליות ומקומיות כגון הגירה, גזענות ועוני. שנית, ניתוח סוגיות במשטר הישראלי, כמו גם טיבו של המשטר כולו, בהתאם לתיאוריות הדמוקרטיות וערכים נורמטיביים אחרים. שלישית, רפרטים, בהם התלמידות והתלמידים יציעו יישום של התיאוריות על המקרה הישראלי, כמו גם דיון ביקורתי על המודלים שהוצעו לתיאור המשטר הישראלי.

המזרח התיכון בעת החדשה - סוגיות פוליטיות נבחרות, מרצה: פרופ' אסעד גאנם

הקורס יתמקד בהבנת תהליכים פוליטיים עיקריים במזרח התיכון בעת החדשה וינסה להבין אותם לאור הדיספלינה של מדעי המדינה. הכוונה לדון בסוגיות עיקריות כגון: לאומיות במזרח התיכון, המדינה המודרנית במזרח התיכון, משטרים, דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, אסלאם פוליטי, שחיתות, יחסים אתניים, וכו.

גישות ותיאוריות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת, מרצה: פרופ' אביעד רובין

המזרח התיכון נמצא תחת איומים רבים וחוסר יציבות. עד לאחרונה היה האזור מאופיין בסכסוכים פוליטיים, קיצוניות דתית ומשטרים אוטוריטאריים. האביב הערבי שהחל בדצמבר 2010 וגרם עד כה לנפילתם של מספר משטרים אוטוריטאריים באזור הביא עמו שינויים חברתיים ופוליטיים ניכרים ופתח פתח ללימוד האזור באופנים שעד כה לא היו מקובלים או אפשריים עקב בעיות של נגישות. לאחרונה ניתן לאבחן במזרח התיכון סימנים שונים של דמוקרטיזציה וליברליזציה, דוגמת תקשורת המונים אוטונומית, תהליכי בחירות, חיזוק החברה האזרחית ועוד. האירועים המתרחשים במזרח התיכון בעת הנוכחית, והשפעתם על יציבות האזור ועל המערכת הגלובלית בכללותה, הופכים את לימוד הפוליטיקה של האזור לחשובה מתמיד.

קורס הליבה הזה יבחן את הגישות המחקריות השונות לחקר המצב הפוליטי של המדינות במזרח התיכון ואת הסוגיות העיקריות עמן מתמודדים החוקרים של האזור. בחלק הראשון של הקורס נדון בגישות מחקריות שונות למחקר במדע המדינה בכלל ובפוליטיקה של המזה"ת בפרט. בהמשך הקורס נדון בסוגיות מחקר עיקריות באזור דוגמת התערבות של גורמים בינ"ל, הכוח הגובר של האסלאם הפוליטי, ארגוני חברה אזרחית, התנאים לקיומם של תהליכי דמוקרטיזציה וכינון משטרים דמוקרטיים, מלחמות ותהליכי שלום, כלכלה פוליטית ופוליטיקה של משאבי טבע, תפוצה של נשק להשמדה המונית, יחסים בין קבוצות במדינות השונות והשפעת הסכסוך הישראלי ערבי. הקורס ישלב תיאוריות במדע המדינה, היסטוריה מודרנית של האזור וניתוח של אירועים עכשוויים.

ישראל במזרח התיכון, מרצה: ד"ר פאדי נחאס

ניסיון לברר, האם מדינת ישראל, לבד מנוכחותה הגיאוגרפית באזור הקרוי "המזרח התיכון", היא אכן חלק מהאזור ברמה הפוליטית, האידיאולוגית והקונצפטואלית. האם ישראל בכלל מעוניינת להיות חלק מן האזור בו היא נמצאת, ולהשתלב בו? האם עמי האזור רואים בישראל חלק מרקמת האזור, או שהם רואים בה נטע זר שהושתל בקרבם נגד רצונם? ואם ישראל שואפת להשתלב באזור (מה שעדיין נותר לברר) - כיצד היא יכולה לממש זאת, והאם יש לכך סיכוי?

הקורס בוחן את שני הנרטיבים: הישראלי והפלסטיני, תוך כדי הבנה מעמיקה וחדשה לאירועים היסטוריים מכוננים מאז תחילת הסכסוך הערבי – פלסטיני עד היום, וכן, בוחנים את המודלים וההצעות השונות לפתרון הסכסוך הישראלי – פלסטיני תוך הדגשת ההזדמנויות לשלום פוליטי ולא שלום אידיאולוגי.

המזרח התיכון ביחסים הבינלאומיים, The Middle-East inInternational Relations

מרצה: ד"ר עופר ישראלי

הקורס "המזרח התיכון ביחסים הבינלאומיים", מנתח באופן תיאורטי והיסטורי-אמפירי את המערכת המזרח תיכונית בהקשר למערכות האזורית והבינלאומית-הגלובאלית. במהלך הקורס נעמוד על המעורבות המעצמתית באזור, מעורבות המוסדות הבינלאומיים באזור והמערכות הפנים מדינתיות.

פונדמנטליזם דתי במזרח התיכון, מרצה: ד"ר מוהנד מוסטפא

הקורס יבחן את התפתחות הפונדמנטליזם הדתי במזרח התיכון בעת החדשה, תוך התבססות על הספרות התיאורטית בנושא. הקורס יסקור את התמורות שחלו על השיח הדתי הפונדמנטליסטי במזרח התיכון, הקשר בינו לבין לאומיות, מודרניות, מדינה וחברה. הקורס יעמוד על המקורות החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים לעליית הפונדמנטליזם הדתי במזרח התיכון, תוך התמקדות בהיבטיו הפוליטיים, מתוך התבונות מעמיקה למקרי בוחן של תנועות אלו באזור. הקורס יעשה מיפוי של התנועות הפונדמנטליסטיות במזרח התיכון לפי קריטריונים שונים, כגון: מקורותיהם המחשבתיים והתיאולוגיים, מטרותיהם הפוליטיות, האסטרטגיות שלהם, המנהיגות ומקורותיהם החברתיים.

מיעוטים מוסלמים במדינות רוב לא מוסלמי: פוליטיקה, דת ומדינה, מרצה: ד"ר נוהאד עלי

כיום, קצת יותר משליש מהמוסלמים בעולם חיים כמיעוטים תחת משטרים לא אסלאמיים. באירופה מספרם חצה את ה- 75 מיליון. בארה"ב ובמדינות אחרות בעולם חיים מיליונים של מוסלמים כמיעוטים וכקבוצות מיעוט. אירועי האביב הערבי שהחלו ב- 2011 וכשלונו במספר מדינות ערביות יצר גלי הגירה גדולים שהעניקו משמעות אחרת לחווית המיעוט.

סוגיה זו מעסיקה רבים מהחוקרים בעולם האסלאמי ובמערב אודות דפוסי הסתגלותם, התבדלותם או בכלל חייהם כקבוצות כמיעוטים ותהליכי הטרנספורמציה שהם עוברים. גם סוגיית קליטתם או דחייתם של מהגרים אלו מעסיקה את השיח הפוליטי והאנטלקטואלי במערב. אולם, את אנשי הדת המוסלמים והאינטלקטואלים הדתיים המוסלמים מעסיקה סוגיה לא פחות אקוטית, ראשונית ובסיסית: תפישת המיעוט בטרמינולוגיה הדתית האסלאמית ובמחשבה הדתית המוסלמית.

סמינר זה במהותו יהיה השוואתי. הוא ישווה את מעמדם של המוסלמים כקבוצת מיעוט במשטרים ובחברות שאינן מוסלמיות. הקורס ישים דגש על המוסלמים באירופה, בארה"ב, בהודו ובישראל אך יתייחס גם למשטרים שאינם דמוקרטיים.

הסמינר יתמקד במאפייני קבוצות המיעוט המוסלמי במדינות נבחרות אך גם יבדוק את השפעת סוג המשטר על התפתחותן של קבוצות המיעוט. ולבסוף, הסמינריון ישווה את דפוסי ההשתלבות של מיעוטים אלו במערב ואת השפעת סוג המשטר על השתלבות זו וישווה את זה להתפתחותו של המיעוט המוסלמי בישראל

 

 

youTube icon      facebook icon