poli smallLogo

univ logo small

תכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
NDM banner

סילבוסים

סמסטר א'

תקשורת ומו''מ בזירה בינלאומית, בהנחיית פרופ' אבי בן- צבי

הקורס יעסוק במקומה של התקשורת, המילולית והבלתי מילולית, בין יריבים ובעלי ברית, בתהליכי מיקוח משא ומתן בזירה הבינלאומית. דגש מיוחד יושם בו על המימד התרבותי, שלא פעם יוצר עיוותי תפיסה ופרשנות שגויה, המעוגנת ברקע תרבותי, אידיאולוגי, והיסטורי שונה.

תורת המשחקים, בהנחיית פרופ' בן מור

קורס זה מציג את יסודותיה של תורת המשחקים וסוקר את יישומיה השונים בתחום היחב"ל, בעיקר לסוגיות של ביטחון לאומי ובינ"ל, תיאום ושיתוף פעולה במערכת אנרכית, ותהליכי פיתרון קונפליקטים והשכנת שלום. מבחינה תיאורטית, הדגש יושם על המשמעות של רציונליות אסטרטגית במצבי קונפליקט שונים ועל הפרדוקסים הנובעים ממנה. מבחינה מתודולוגית, הדיון יעסוק בבניית הסברים בתיאוריית הבחירה הרציונלית ובדרכים לבדיקתם האמפירית.

הדמיה של תהליכי קבלת החלטות, בהנחיית ד"ר כרמלה לוטמר

הקורס עוסק בניתוח מודלים ויישומם במצבי משבר בתהליכי קבלת החלטות . הדגש יהיה על יישומי  תוך תרגול בכיתה של תרחישים אפשריים של מצבי קיצון במערכת הבינלאומית.

 

סמסטר ב'

היבטים פסיכולוגיים במו''מ וקבלת החלטות, בהנחיית ד"ר דנה ושדי

קורס זה מיועד לתת למשתתפים כלים תיאורטיים ומעשיים בתחום של משא ומתן ובתחום של קבלת החלטות. הקורס מתמקד ברמת הפרט והצוות ומאפשר למשתתפים להבין ולחוות את המורכבות האישית בתהליכי משא ומתן וקבלת החלטות. כמו כן, הקורס מלמד על אספקטים בין תרבותיים ועל האופן בו ניתן להתכונן ולבצע תהליכי מו"מ וקבלת החלטות בצורה אפקטיבית בהיבט בין-תרבותי.

המזרח התיכון במערכת הבינלאומית, בהנחיית ד"ר עופר ישראלי

הקורס יתמקד בהבנת מיקומו של המזרח התיכון במערכת האזורית הרחבה והעולמית הכללית, כולל קשרים עם מעצמות על, התפתחויות לאור פיתוח מערכות תקשורת גלובאליות, תהליכי גלובליזציה והשפעתם על המזרח התיכון, מוסדות בינלאומיים והמערכות הפנים מדינתיות במזרח התיכון, וכ"ו.

סדנא ברטוריקה למתקדמים, בהנחיית ד"ר מיכל הרשמן-שיטרית

מטרת הקורס ללמוד תוך כדי התנסות כיצד להעביר מסר ראוי, כיצד לעמוד מול קהל וכיצד לנתח מסרים המופנים אלינו בחיי היומיום, הן מאמצעי תקשורת ההמונים והן בתהליך של תקשורת בין אישית. המשתתפים בקורס יתנסו בהעברת מסר, תוך שהם מתמודדים עם סוגיות של  תוכן, מסגרת זמן ועמידה מול קהל - כל משתתף יתועד (במצלמת וידאו) ויקבל משוב על הגשתו. כמו כן, נלמד לנתח ולבחון טקסטים פוליטיים ואחרים עפ"י מספר מודלים תיאורטיים.


סמסטר קיץ

יחסים בין-קבוצתיים והסכסוך הישראלי פלסטינאי, בהנחיית פרופ' דפנה קנטי

נתחיל את הדיון בשורשי הקונפליקט. לאחר מכן נעסוק בתפישות, ברגשות, בהחלטות מדיניות, ובאלימות אשר ממלאים ומזינים את הקונפליקט. בשלב הבא ננסה לבחון אפשרויות לפתרון, לפיוס ושיתוף פעולה בין הצדדים. תוך התמקדות בנושאים של אתניות, דת, גזע, קונפליקטים בין אנשים, ובחינת הדרכים השונות שבהן אנשים מקבוצה אחת רואים את אלה השייכים לקבוצה השנייה כמאיימים ומחרבים, חומרי הקריאה יאפשרו לנו להשקיף על החברה הישראלית והפלשתינית ולנתח אותן באופן פתוח ומגוון.


ניהול קונפליקטים בינאישיים: מיומנויות במרחבים שונים, בהנחיית ד''ר רן קוטנר

קורס זה יעסוק במיומנויות לניהול קונפליקטים בינאישיים, בין-קבוצתיים ובין-לאומיים. יוקנו כלים לניהול קונפליקטים ברמות האישית, הארגונית הלאומית והבין-לאומית, ולשימוש הן כנושאים ונותנים והן כצד שלישי ניטרלי המסייע לאחרים בניהול ויישוב קונפליקטים כמגשר.  ציר מרכזי בקורס יהיה בחינה מחודשת של מושג ה"מנהיגות": בעוד שהתפיסה הרווחת רואה במנהיג דמות כריזמטית הלוקחת החלטות אמיצות בבדידות, הקורס יציג תפיסות עכשוויות המציגות אלטרנטיבה לדימוי זה ומדגישות את הכישורים הנלמדים בקורס (שיתוף פעולה, דיאלוג, גישור וכו') כמיומנויות יסוד של מנהיג מצליח בזירות השונות במאה ה-21. לפיכך, יקנה הקורס למשתתפים גם תפיסת ומיומנויות מנהיגות שיסייעו להם בתפקידיהם כמנהיגים וכמונהגים.

סיום ומניעת סכסוכים, בהנחיית ד"ר רנן קופרמן

כל סכסוך לבסוף יגווע. לפעמים הסכסוך נגמר בכניעת אחד מהצדדים ולפעמים יש נכונות של האויבים להניח את נשקם ולהפסיק להילחם. לפעמים הסכסוך מסתיים לחלוטין, אפילו מבלי לחתום על הסכם שלום, ולפעמים הוא מתעורר מחדש לאחר פסק זמן. הקורס הזה ינסה להתמודד עם ארבע שאלות עיקריות:
1) באיזה תנאים סכסוכים מסתיימים?
2) האם אחד מהיריבים או אפילו גורם חיצוני בכוחו לעשות צעדים אשר יביאו את שני הצדדים להתפשר במקום להתעקש להביס את האחר?
3) איזה צעדים עלולים להחריף את הסכסוך?
4) מה יכול לעורר מחדש סכסוך שלכאורה נגמר?

youTube icon      facebook icon