poli smallLogo

univ logo small

תכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
NDM banner

קהל יעד

קהל היעד לתכנית ללימודי תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות הינו אוכלוסיה מגוונת של בוגרי תכניות לימוד במדעי החברה, בעלי ניסיון ניהולי הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, שיש להם עניין לעגן את פעילותם השוטפת בהקשר מושגי, אזורי והשוואתי רחב, וכן לבעלי ניסיון ניהולי בהקשר בינלאומי.

במיוחד פונה התמחות זו למנהלים בשירות הציבורי, שתחום עיסוקם כולל את היחסים הבינלאומיים כתחום ליבה, או משיק לו (משרד החוץ, התעשיות הביטחוניות, רפא"ל, צים, התעשייה האווירית ועוד).

היתרונות בהצטרפות לתכנית:

תואר יוקרתי בעל משקל רב בשוק העבודה, תוך שנת לימודים אחת!

קבלת החלטות ומשא ומתן הינם תחומים חשובים בכל מגזר רלוונטי בשוק העבודה.

בתכנית מלמדים מיטב המומחים בארץ בתחום קבלת החלטות ומשא ומתן.

תלמידי התכנית מקבלים ניסיון יישומי המבוסס על למידה מעמיקה. על מנת לפתח יכולות יישומיות בתחום, יבוצעו סימולציות המדמות מקרים מהמציאות. התלמידים יוכלו, בעזרתם של מומחים, להכין עצמם לקראת פעילות יישומית.

הרצאות אורח מגוונות יאפשרו הכרות עם בעלי המקצוע בתחום תוך התרשמות מהמתרחש במערכות וארגונים שונים.

בתכנית תלמידים ממגזרים מגוונים, דבר המאפשר היכרות עם תפיסות שונות. זוהי הכנה מצוינת לגיוון הקיים בשוק העבודה.

בעזרת מגוון רחב של נושאים בתוכנית הלימודים נפתחות בפני התלמידים אופציות רבות יותר בהמשך הקריירה: לימוד קורסים מתחום הדיפלומטיה, תקשורת בניהול קונפליקטים, מלחמה ושלום, משא ומתן בקונפליקטים, יחסים בין לאומיים ועוד, מאפשר הכנה טובה יותר לקראת העשייה בתחום.

הלימוד בקבוצת למידה קטנה ואיכותית תורם לסיעור מוחות ולתהליך לימודי אינטראקטיבי.

התכנית מאפשרת התמקצעות הפותחת פתח לתחום תעסוקה נוסף ואף שילוב בין תחומים בשוק העבודה.

סיום התואר השני מקצר את הדרך לקראת לימודי הדוקטורט. תלמידים שיהיו מעוניינים וימצאו מתאימים יוכלו לבצע השלמות לקראת מועמדות לדוקטורט.

 

youTube icon      facebook icon