poli smallLogo

univ logo small

תכנית בינלאומית ללימודי ביטחון לאומי
National Security Studies Program

אודות

תכנית הלימודים הבינ"ל ללימודי ביטחון לאומי משלבת דיון מתקדם בכלים הבסיסיים של מדעי החברה עם העמקה בתחומים ספציפיים הנוגעים לביטחון לאומי בהיבטיו התפיסתיים והמעשיים. לאחר הכשרה בתחום השיטות והאסכולות במדעי המדינה והכרות שיטתית עם אתגרי הביטחון הלאומי של ישראל והמציאות האזורית במזרח התיכון, מתמודדים הסטודנטים עם תחומי הכלכלה, החברה, המודיעין, האתיקה והדיפלומטיה. במהלך התכנית הם עוברים הכשרה מעשית במסגרת הפרקטיקום. התכנית חותרת לקשר את בוגריה לגורמים העוסקים בהיבטי הביטחון הלאומי השונים ובמידת האפשר גם להזדמנויות תעסוקה בתחום. תלמידים מצטיינים יוזמנו להשתלב בקבוצות המחקר של המרכז לחקר הביטחון הלאומי. הלימודים מתקיימים בשפה האנגלית.

For Our English Website - Press Here

 

 ahavat olam

 

youTube icon      facebook icon