תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

צרו קשר

lenaלנה פרידמן - לכמן | מרכזת תכנית מנהל השלטון המקומי

חדר: 4001 ג'

דוא"ל: efriedma1@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288243

 

 

yaniv reingvartzד"ר יניב ריינגוורץ | ראש התכנית

דוא"ל:  yanivrein@poli.haifa.ac.il

חדר: 4014

 

div,button,span,strong,p,h1,h2,h3,h4,a,li{ font-family: 'Assistant', sans-serif !important; }