שלטון לוגו

univ logo small

תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

קהל יעד

התכנית מיועדת לקהלים מגוונים הפועלים בזירה המוניציפאלית, ברשויות המקומיות או לצד רשויות מקומיות: נבחרי ציבור: ראשי עיריות וחברי מועצה, מנהלים ובעלי תפקידים המועסקים ברשויות המקומיות ובסביבתן (רמ"י, מחוז משרד הפנים, מפעמים, יזמים, בעלי עסקים, יועצים ומומחים הפועלים במרחב העירוני, אנשי החברה האזרחית וארגוני המגזר השלישי הפעילים בזירה המקומית, אזרחים, תושבים וצוערים המעוניינים להשפיע על המרחב המקומי ואשר רואים עצמם מועמדים לנהל ולהנהיג בתחום המוניציפאלי.

בכך, ייעודה של התכנית לקדם את חקר השלטון המקומי ולהשביח את איכות כוח האדם והניהול בשלטון המקומי, לצד פיתוח עתודה רעננה ומשכילה שתביא לשיפור במעמדו וביצועיו של השלטון המקומי בישראל.

תנאי קבלה
1. ציון של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.
2. מועמדים שהתקבלו לתכנית ואינם בוגרי מדעי המדינה, חייבים בקורס השלמה - מבוא למדעי המדינה, המתקיים בקיץ לפני תחילת שנת הלימודים.

עליהם להשיג ציון 76 לפחות, בקורס ההשלמה, כתנאי לקבלתם. לימודי ההשלמה יתקיימו במרוכז בסמסטר הקיץ הקודם לפתיחת שנת הלימודים (בחודשים יולי-ספטמבר) וכרוכים בתשלום נפרד.

3. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE, או בהתאם להנחיות ביה"ס למדעי המדינה כמפורט במדריך לנרשמים.

למועמדים לתכנית יחושב ציון סכם קובע על פי מכלול נתוניהם והוא זה שיקבע באם יתקבלו לתכנית.