poli smallLogo

univ logo small
תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי                     facebook
shiltonMekomi banner

כנסים ואירועים

Save the date 15/5/18

כנס פרידברג-שני-כפיר בנושא הבחירות בשלטון המקומי 

 

 כנס חינוך בשלטון המקומי - 12.12.2017

education in local admin

לתמונות מהכנס לחצו כאן

 

כנס "אתגרי המחר בשלטון המקומי הערבי" 16.5.17 - פאנל אקטיבי בנושא מגמות, חידושים והזדמנויות. לקינוח: הופעת סטנד-אפ! לתכנית הכנס לחצו כאן.

לצפייה במושב "ערים מעורבות" - לחצו כאן. לצפייה במושב "מהחמולה אל המאה ה-21" - לחצו כאן. לצפייה במושב "שקיפות ברשויות המקומיות" - לחצו כאן.

Arab local administration conference 16.5.17

 

סיור לימודי בעיריית ירושלים ומפגש עם ראש העיר ניר ברקת, על ׳ברקתיזם׳ - ניהול ציבורי חדש, מודרני, ומאתגר של ראש העיר, מנהלים ומעצבי מדינות, בעיר המיוחדת והמורכבת בעולם. דיון בשולחנות עגולים שהעלה הרבה תובנות. לתמונות נוספות לחצו כאן.

JerusalemTownHall6

 

כנס איכות הסביבה בשלטון המקומי: אתגרים ופתרונות - 20.12.2016

מושב ראשון - פסולת וטיפול בפסולת - מחזור זה כל הסיפור? לצפייה בהרצאות לחצו כאן.

מושב שני - תחבורה בשלטון המקומי. לצפייה בהרצאות לחצו כאן.

מושב שלישי - איכות אוויר והשלטון המקומי: אזור חיפה כמקרה בוחן. לצפייה בהרצאות לחצו כאן.

Environmental Quality in local admin convention

כנס קהילת השלטון המקומי ה-10 בשיתוף מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית: השקת הספר 'דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות השתתפות ופוליטיקה מקומית (17.5.2016)

17.5.16 convention

לצפייה בוידאו - מושב "נשים לשלטון המקומי":

shilton mekomi yifat zamir

 לצפייה בוידאו - מושב "מלחמה בשחיתות"

 shilton mekomi meir gilboa


כנס קהילת השלטון המקומי ה-9: צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות בפריפריה ובמרכז: על תחרות והוגנות (2015)

29.12.15 convention

לצפייה בקליפ תקציר הכנס:

mordechai cohen

לצפייה בקליפ מושב מס. 4 - מאבק מקומי בתקשורת

moshav 4


כנס קהילת השלטון המקומי ה-8: אחריות חברתית של רשויות מקומיות (2014). לצפייה בכנס

כנס קהילת השלטון המקומי ה-7 בשיתוף מרכז השלטון המקומי: עצמאות כלכלית של רשויות מקומיות – היתכנות, מגמות, אתגרים ומחירים (2014)

כנס קהילת השלטון המקומי ה-6: דיבייט המועמדים לראשות עיריית חיפה (2013). לצפייה בדיבייט

כנס קהילת השלטון המקומי ה-5 בשיתוף בי"ס לניהול משאבי טבע וסביבה: התיעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות מקומיות – סיכונים ומשמעויות (2012). לצפייה בכנס- חלק ראשון  לצפייה בכנס- חלק שני

כנס קהילת השלטון המקומי ה-4: מעורף לחזית – מוכנות השלטון המקומי למצבי חירום (2012). לצפייה בכנס

כנס קהילת השלטון המקומי ה-3 בשיתוף תאגיד המים והביוב סובב שפרעם: תאגידי מים וביוב – רפורמה או שינוי מבני? (2010). לצפייה בכנס

כנס קהילת השלטון המקומי ה-2: יחסי השלטון המקומי ומשרד האוצר (2009)

כנס קהילת השלטון המקומי ה-1: הצעת חוק העיריות: עיצוב מציאות חדשה בשלטון המקומי בישראל? (2006). לצפייה בכנס – חלק ראשון  לצפייה בכנס - חלק שני.

בתשע"ג עסק הכנס במוכנות רשויות מקומיות לחירום, בתשע"ד בעצמאות כלכלית של רשויות מקומיות, בתשע"ה באחריות חברתית של רשויות מקומיות ובתשע"ו יעסוק הכנס במעמד שר הפנים מר סילבן שלום בצדק חלוקתי ותקצוב דיפרנציאלי: תחרות והוגנות

 

youTube icon      facebook icon