poli smallLogo

univ logo small
תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי                     facebook
shiltonMekomi banner

סגל המרצים

על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם וניסיון עשיר כחוקרים, יועצים, יזמים ובעלי תפקידים בעמדות מפתח:

היבטים משפטיים בשלטון מקומי – השופט ד"ר רון שפירא - דוא"ל

כלכלה פוליטית – ד"ר יניב ריינגוורץ - דוא"ל

גישות ואסכולות במנה"צ – פרופ' שלמה מזרחי - דוא"ל

סוגיות מתקדמות בדמוקרטיה מקומית – ד"ר איתי בארי - דוא"ל

סוגיות בניהול וארגון למנהלים מוניציפאליים – פרופ' דנה ושדי - דוא"ל

סדנת מחקר במנה"צ – ד"ר אסנת עקירב - דוא"ל

קביעת מדיניות ציבורית – ד"ר ניסים כהן - דוא"ל

תכנון עירוני בישראל ובעולם – פרופ' יגאל צ'רני - דוא"ל

תיאוריה ארגונית - ד"ר רותם מילר - דוא"ל

ניתוח מדיניות - ד"ר יאיר זלמנוביץ' - דוא"ל

יזמות מקומית - ד"ר משה דוידוב - דוא"ל

 

youTube icon      facebook icon