תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

סגל המרצים

yaniv reingvartzד"ר יניב ריינגוורץ

מייל: yanivrein@poli.haifa.ac.il

תחומי עניין: כלכלה ציבורית ופוליטית, מדיניות ציבורית, כלכלת השלטון המקומי, כלכלת סביבה.

מרצה בקורס: כלכלה פוליטית

 

 

itai beeri 2פרופ' איתי בארי - ראש המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית

מייל: itaibeeri@poli.haifa.ac.il

תחומי עניין: שלטון ודמוקרטיה מקומית, ניהול ציבורי, אי שוויון מרחבי, אזוריות, משבר והבראת ארגונים ציבוריים.

מרצה בקורס: סוגיות מתקדמות בדמוקרטיה מקומית

 

 

dan gotlibד"ר דן גוטליב

מייל:  dgottlie@campus.haifa.ac.il

מרצה בקורס: קיימות עירונית – בין המקומי לגלובלי

תחומי עניין: קיימות, חינוך לקיימות, מדרך אקולוגי, מדיניות סביבתית.

 

nissim cohen 2

פרופ' ניסים כהן

מייל: nissimcohen@poli.haifa.ac.i

תחומי עניין: כלכלה פוליטית, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית ומדיניות בריאות.

מרצה בקורס: קביעת מדיניות ציבורית

 

 

dana vashdiפרופ' דנה ושדי

מייל: dvashdi@poli.haifa.ac.il

תחומי עניין: עבודת צוות וניהול צוותים, ניהול ומדיניות שירותי בריאות, תהליכי איכות ומצוינות בארגונים, התנהגות ארגונית ומתודולוגיה.

מרצה בקורס: סוגיות בניהול וארגון למנהלים

 

 

ron shapiraהשופט ד"ר רון שפירא

מייל: RonSH@court.gov.il

מרצה בקורס: היבטים משפטיים של השלטון המקומי

 

 

 

Rotem Millerד"ר רותם מילר מור-אטיאס - ראש תכנית מנהל השלטון המקומי

מייל: miller@poli.haifa.ac.il

תחומי עניין: מנהל ציבורי, ניהול ציבורי, מוטיבציה לשירות ציבורי, התנהגות ארגונית.

מרצה בקורס: פרויקט גמר

 

 

Shlomo Mizrahiפרופ' שלמה מזרחי

מייל: shlomom@poli.haifa.ac.il

תחומי עניין: מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי, כלכלה פוליטית, קבלת החלטות ופתרון קונפליקטים, עמדות ציבור ואמון בסקטור הציבורי,

יחסי עבודה ושוק העבודה, אתיקה ואחריות ציבורית, פעולה קולקטיבית ומחאה, מדינת הרווחה, שינויים מוסדיים ורפורמות, ניהול וחקר ביצועים.

מרצה בקורס: גישות ואסכולות

 

 

OsnatAkiravד"ר אסנת עקירב

מייל: osnatak@bezeqint.net

תחומי עניין: מחקרי פרלמנטים, מגדר ופוליטיקה, מיעוטים ופוליטיקה, שיטות בחירה, המערכת הפוליטית הישראלית, פוליטיקה והמדיה החברתית, שלטון מקומי.

מרצה בקורס: סדנת מחקר ופרויקט הגמר

 

igal Cherneyפרופ' יגאל צ'רני

מייל: icharney@univ.haifa.ac.il

תחומי עניין: גיאוגרפיה עירונית; תכנון עירוני; התפתחות מטרופולינית; בנייה לגובה; נדל"ן והתחדשות עירונית; מרכז העסקים הראשי (מע"ר)

מרצה בקורס: תכנון עירוני

 

moshe davidovד"ר משה דוידוב

מייל: moshe@service2profit.com

תחומי עניין: איכות השירות, מוכוונות לקוח, יזמות, יצירת ערך, טיפול בתלונות כמשאב אסטרטגי לארגון, שיווק, ניהול השירות.

מרצה בקורס: יזמות מקומית