poli smallLogo

univ logo small
תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי                     facebook
shiltonMekomi banner

סגל המרצים

על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם וניסיון עשיר כחוקרים, יועצים, יזמים ובעלי תפקידים בעמדות מפתח:

היבטים משפטיים בשלטון מקומי – השופט ד"ר רון שפירא - דוא"ל

כלכלה פוליטית – ד"ר יניב ריינגוורץ - דוא"ל

גישות ואסכולות במנה"צ – פרופ' שלמה מזרחי - דוא"ל

מבוא למנהל וארגון – פרופ' אהרון כהן - דוא"ל

סוגיות מתקדמות בדמוקרטיה מקומית – ד"ר איתי בארי - דוא"ל

סוגיות בניהול וארגון למנהלים מוניציפאליים – ד"ר דנה ושדי - דוא"ל

סדנת מחקר במנה"צ – ד"ר אסנת עקירב - דוא"ל

אקולוגיה, איכות סביבה ושלטון מקומי – פרופ' אברהם חיים - דוא"ל

קביעת מדיניות ציבורית – ד"ר ניסים כהן - דוא"ל

שלטון מקומי מהלכה למעשה - מר אביהו סופר - קישור לאתר אישי

פוליטיקה עירונית – ד"ר איציק דהן - דוא"ל

תכנון עירוני בישראל ובעולם – ד"ר יגאל צ'רני - דוא"ל

 

youTube icon      facebook icon