מלגות בית הספר לכל התארים

מלגה מיוחדת עקב משבר הקורונה

בימים אלו של התמודדות עם הקורונה ולנוכח המצוקה הכלכלית שפוגעת בשכבות רחבות באוכלוסייה, הצלחתכם האקדמית (ובכלל!) חשובה לנו מאוד ולכן מצאנו לנכון להציע לכם תמיכה. ביה"ס מציע מספר מענקים חד פעמיים לסטודנטים שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות המשבר. סכום הסיוע יקבע על ידי ביה"ס בהתאם לאמות מידה שנקבעו ולנסיבותיו האישיות של התלמיד. כספי הסיוע מועברים לחשבון שכר הלימוד.
רשאים להגיש את הבקשה רק תלמידים הלומדים בביה"ס למדעי המדינה לתואר ראשון ולתואר שני שנוצרה אצלם מצוקה כלכלית עקב מגפת הקורונה ואשר מצבם האקדמי תקין.

תנאי קבלת המלגה | טופס בקשת מלגה

מלגות לתלמידי תואר ראשון

1. מלגת הצטיינות של ביה"ס למדעי המדינה* - בית הספר למדעי המדינה מעניק מלגה נדיבה לתלמידי תואר ראשון בשנת הלימודים הראשונה, למתקבלים בעלי ציון פסיכומטרי משוקלל 650 ומעלה. המלגה מציעה מענק בסך 5000 ש"ח למימון הלימודים. מתן המלגה מותנה במימוש הלימודים במדעי המדינה, עמידה בתנאי ממוצע בשנה א' במדעי המדינה, ועמידה בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בחוג הלימודים השני. לפרטים נוספים נא לפנות לגב' נועה אברהם, מרכזת לימודי תואר ראשון. טל' 04-8240561.

* המלגה וכל המידע האמור לעיל נכון לנרשמים לשנת תשפ"א.

2. מלגת הדיקנאט לבעלי פסיכומטרי 633+ - האוניברסיטה מעניקה מלגות לסטודנטים שילמדו במדעי המדינה בתואר ראשון בשנת תשע"ט, אשר הינם בעלי ציון פסיכומטרי גולמי בהתאם לפירוט הבא:

פסיכומטרי גולמי 633-699 – זכאים למלגה עד 35% שכ"ל או 50% משכ"ל (ללא תשלומים נילווים)

פסיכומטרי 700-729 - זכאים למלגת 50% משכ"ל (ללא תשלומים נילווים).

פסיכומטרי 730 ומעלה – זכאים למלגת 100% שכ"ל (ללא תשלומים נילווים).

במהלך החודש הראשון של תחילת שנת הלימודים היחידה למלגות של הדיקנאט בודקת את עמידתם של הסטו' בקריטריוני הסף הבאים: רישום ל-30 נ"ז לפחות בתשע"ט ומעמד אקדמי מן המניין. העומדים בקריטריונים יקבלו מכתב נוסף ובו פירוט על אופן מימוש המלגה (יהא עליהם להירשם לפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות).

*תקנון המלגות המלא בדיקנאט הסטודנטים, ייתכנו שינויים. טלפון לבירורים: 04-8288034

 

מלגות לתלמידי תואר שני

1. המלגות מוצעות לסטודנטים במסלול המחקרי של התואר השני, בתחומים: ממשל ורעיון מדיני, יחסים בינלאומיים, ומנהל ומדיניות ציבורית.

המלגה תינתן בהתאם לשיקול החלטת וועדת המלגות של כל מחלקה. לפרטים מלאים לחצו כאן.

ניתן גם לפנות למרכזות התואר השני במחלקות:

גב' מירי פיינרמן, המחלקה לממשל ורעיון מדיני

גב' בלה בוטניק, המחלקה ליחסים בינלאומיים

גב' אורלי משה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

2. מלגות הרשות ללימודים מתקדמים לתלמידי תואר שני - למידע נוסף לחצו כאן, ובחרו בקטגוריה "מלגות" בתפריט העליון.

 

מלגה לתלמידי מסלול ההשלמות לדוקטורט (מחקר מקדים)

למידע מלא על המלגה לחצו כאן.

 

מלגות לתלמידי דוקטורט

1. תכנית "עידית" לדוקטורנטים מצטיינים

התכנית מיועדת לדוקטורנטים מעולים, בוגרי תואר שני עם תיזה, בעלי סקרנות ונכונות להתפתח בתחומים מתודולוגיים ותאורטיים מגוונים, ומסוגלים להציע מחקרים פורצי דרך באחד או יותר מהתחומים הבאים: ♦ מדעי המחשב ♦ מדעי המדינה (מנהל ציבורי, יחב"ל, ממשל) ♦ כלכלה ♦ פסיכולוגיה ♦ תקשורת ♦ מערכות מידע ♦ סוציולוגיה ♦ אנתרופולוגיה ♦ סטטיסטיקה ♦ קרימינולוגיה ♦ גאוגרפיה ולימודי סביבה.

למתקבלים מובטחת מלגת קיום יוצאת דופן, הכשרה בהוראה אוניברסיטאית, הכשרה מתודולוגית מגוונת, מימון השתתפות בכנסים, הכוונה לפיתוח קריירה אקדמית ופוסט-דוקטורט, הכוונה לבניית תיק פרסומים במהלך הדוקטורט ותוכנית העשרה מרתקת. יש להגיש את המסמכים הבאים ליחידה האקדמית הרלוונטית. נא לציין הבעת עניין בתוכנית עידית: * קורות חיים * גיליון ציונים מעודכן (תואר ראשון ושני) * שתי המלצות (אחת ממנחה/ת התיזה) * הצהרת כוונות מחקרית (עד עמוד) עדיפות תינתן למועמדים אשר עבודתם תשלב ידע ו/או שיטות משני תחומים שונים במדעי החברה.

לפרטים ופניות:

רכזת התוכנית ד"ר שירה קופפר idit@hevra.haifa.ac.il

רכזת מנהלית - גב' אפרת קורן ekoren1@univ.haifa.ac.il טלפון 04-8249081

ראש התוכנית ד"ר ברוך עיטם beitam@psy.haifa.ac.il

למידע נוסף על מלגת עידית לחצו כאן.

2. מלגות בית הספר למדעי המדינה לדוקטורנטים מצטיינים - עד 30,000 ש"ח. למידע מלא על המלגה לחצו כאן.

3. מלגות הרשות ללימודים מתקדמים לתלמידי תואר שלישי (דוקטורט) - למידע נוסף לחצו כאן, ובחרו בקטגוריה "מלגות" בתפריט העליון.

4. מלגות לסטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט - בשנה"ל תשפ"א תעניק הרשות ללימודים מתקדמים 15 מלגות למסלול ישיר לדוקטורט. מטרתן של מלגות אלה לאפשר לסטודנטים המצטיינים ביותר במסלול, להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים מיטביים שיאפשרו להם סיום לימודים מוצלח בפרק זמן של 4 עד 5 שנים. מועמדות למלגה זו ניתן להגיש בסמסטר א' בלבד. המלגה היא שנתית. לפרטים נוספים לחצו כאן.

המלגות הללו תחולקנה בשתי פעימות כדלקמן:

פעימה ראשונה - ניתן להגיש עד ליום 3.6.2020

פעימה שניה  -  ניתן להגיש עד ליום 19.7.2020  

המעוניינים - יש ליצור קשר עם גב' אפרת קורן, מרכזת לימודי הדוקטורט.

 

 

 

 

 

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית