poli smallLogo

univ logo small
תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במינהל ומדיניות ציבורית
shiltonwebbanner

 תחומי עניין: עבודת צוות וניהול צוותים, ניהול ומדיניות שירותי בריאות, תהליכי איכות ומצוינות בארגונים, התנהגות ארגונית ומתודולוגיה.dana vashdi

מרצה בקורסים: פיתוח הון אנושי, פיתוח מנהיגות ניהולית.

טלפון: 04-8240584
דוא"ל: dvashdi@poli.haifa.ac.il
חדר: 4023
קישור לאתר אישי

efrat koren

תפקיד: מרכזת לימודי תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית
חדר: 4004 ג'
דוא"ל: ekoren1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-824008 

 

ANNA USTER

תחומי עניין: הספקת שירותים ברשויות מקומיות, שותפויות בין-מגזריות, מגזר שלישי, ניתוח רשתות חברתיות (SNA).

מרצה בקורס: מנחה של הפרקטיקום "ניתוח מדיניות ציבורית". 

דוא"ל: auster@staff.haifa.ac.il 

 

yuval ofek

תחומי עניין: מערכות ניטור והערכה, הערכת תכניות, מדידת ביצועים, ניהול מבוסס תוצאות, ניהול שותפויות והערכתן.

מרצה בקורס: הערכה ומדידת ביצועים במגזר הציבורי

 דוא"ל: yuvalofek@poli.haifa.ac.il

 

vallery isaakמחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

תפקיד: מרצה בתכנית המנהלים

תחומי עניין: תהליכי איכות ומצוניות בארגוני בריאות ומנהל ציבורי, ביצועים ארגוניים, אקלים ארגוני.

דוא"ל: isaak_v@netvision.net.il

nivi gal arieliתחומי עניין: מדיניות ציבורית, זכויות חברתיות, מדיניות חינוך, הסטוריה של מערכת החינוך בישראל

מרצה בקורסים: גישות ואסכולות

מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

דוא"ל: galarieli@gmail.com

 

 

eran vigoda gadot 2תחומי עניין: מנהל ומדיניות ציבורית, יחסי אזרחים ושלטון, ממשל, בירוקרטיה ודמוקרטיה, התנהגות ארגונית וניהול ציבורי.

מרצה בקורסים: סדנת מחקר
דוא"ל: eranv@poli.haifa.ac.il
קישור לאתר אישי

moshe davidovתחומי עניין: איכות השירות, מוכוונות לקוח, יזמות, יצירת ערך , טיפול בתלונות כמשאב אסטרטגי לארגון, שיווק, ניהול השירות.

מרצה בקורסים: יזמות ואסטרטגיה

דוא"ל: moshe@service2profit.com

romi veissתחומי עניין: התנהגות ארגונית ותקשורת במוסד

מרצה בקורסים: פרקטיקות של משאבי אנוש

דוא"ל: rumyweiss@gmail.com

 

nissim cohen 2תחומי עניין: כלכלה פוליטית, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית ומדיניות בריאות.

מרצה בקורסים: קביעת מדיניות ציבורית

דוא"ל: nissimcohen@poli.haifa.ac.il

קישור לאתר אישי

 

zehavit levitatz

תחומי עניין:התנהגות ארגונית ואינטליגנציה רגשית, משא ומתן ורפורמות, תהליכי שירות במגזר הציבורי.

מרצה בקורס: פרקטיקה ניהולית.

דוא"ל  zlevitats@poli.haifa.ac.il

 

 

Shlomo Mizrahiתחומי עניין: מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי, כלכלה פוליטית, קבלת החלטות ופתרון קונפליקטים, עמדות ציבור ואמון בסקטור הציבורי, יחסי עבודה ושוק העבודה, אתיקה ואחריות ציבורית, פעולה קולקטיבית ומחאה, מדינת הרווחה, שינויים מוסדיים ורפורמות, ניהול וחקר ביצועים.

מרצה בקורסים: כלכלה פוליטית למנהלים

דוא"ל: shlomom@poli.haifa.ac.il

 

shira kupferתחומי עניין: 

מרצה בקורסים: מגמות במערכת הפוליטית והמנהלית בישראל, דמוקרטיה וקפיטליזם: היבטים ביקורתיים

דוא"ל: kupfer.shira@gmail.com

yehudit reuveniתחומי עניין: מנהיגות ועבודת צוות, התנהגות ארגונית ומנהל ציבורי, אסטרטגיית פיתוח משאבי-אנוש. 

מרצה בקורסים: תיאוריה ארגונית

דוא"ל: yreuveni@research.haifa.ac.il

 

ron ruginתחומי עניין: משפט מנהלי

מלמד בקורסים: משפט מנהלי וחוקתי

דוא"ל: office_r@netvision.net.i

 

אירועים

youTube icon      facebook icon