תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במינהל ומדיניות ציבורית
shiltonwebbanner

vallery isaakמחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

תחומי עניין: תהליכי איכות ומצוניות בארגוני בריאות ומנהל ציבורי, ביצועים ארגוניים, אקלים ארגוני.

דוא"ל: isaak_v@netvision.net.il

efrat koren

תפקיד: מרכזת לימודי תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית
חדר: 4004 א'
דוא"ל: ekoren1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249081

 

dana vashdiתחומי עניין: עבודת צוות וניהול צוותים, ניהול ומדיניות שירותי בריאות, תהליכי איכות ומצוינות בארגונים, התנהגות ארגונית ומתודולוגיה.

מרצה בקורסים: פיתוח הון אנושי, פיתוח מנהיגות ניהולית.

טלפון: 04-8240584
דוא"ל: dvashdi@poli.haifa.ac.il
חדר: 4023
קישור לאתר אישי

ANNA USTER

תחומי עניין: הספקת שירותים ברשויות מקומיות, שותפויות בין-מגזריות, מגזר שלישי, ניתוח רשתות חברתיות (SNA).

מרצה בקורס: מנחה של הפרקטיקום "ניתוח מדיניות ציבורית". 

דוא"ל: auster@staff.haifa.ac.il 

 

yuval ofek

תחומי עניין: מערכות ניטור והערכה, הערכת תכניות, מדידת ביצועים, ניהול מבוסס תוצאות, ניהול שותפויות והערכתן.

מרצה בקורס: הערכה ומדידת ביצועים במגזר הציבורי

 דוא"ל: yuvalofek@poli.haifa.ac.il

 

eran vigoda gadot 2תחומי עניין: מנהל ומדיניות ציבורית, יחסי אזרחים ושלטון, ממשל, בירוקרטיה ודמוקרטיה, התנהגות ארגונית וניהול ציבורי.

מרצה בקורסים: סדנת מחקר
דוא"ל: eranv@poli.haifa.ac.il
קישור לאתר אישי

nissim cohen 2תחומי עניין: כלכלה פוליטית, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית ומדיניות בריאות.

מרצה בקורסים: קביעת מדיניות ציבורית

דוא"ל: nissimcohen@poli.haifa.ac.il

קישור לאתר אישי

Shlomo Mizrahiתחומי עניין: מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי, כלכלה פוליטית, קבלת החלטות ופתרון קונפליקטים, עמדות ציבור ואמון בסקטור הציבורי, יחסי עבודה ושוק העבודה, אתיקה ואחריות ציבורית, פעולה קולקטיבית ומחאה, מדינת הרווחה, שינויים מוסדיים ורפורמות, ניהול וחקר ביצועים.

מרצה בקורסים: כלכלה פוליטית למנהלים

דוא"ל: shlomom@poli.haifa.ac.il

 

neomi Frisch Aviram

תחומי עניין: מנהל ציבורי, ניהול ציבורי, מוטיבציה לשירות ציבורי, התנהגות ארגונית.

מרצה בקורס: מינהל ציבורי בן זמננו: גישות ואסכולות במינהל הציבורי

מייל: miller@poli.haifa.ac.il

 

doron navot

תחומי עניין: שחיתות פוליטית, ביטחון לאומי, תיאוריה דמוקרטית, משטר וחברה בישראל

מרצה בקורסים: מגמות במערכת הפוליטית והמנהלית בישראל; דמוקרטיה וקפיטליזם: היבטים ביקורתיים
דוא"ל: dnavot@poli.haifa.ac.il

 

yuval ofek

תחומי עניין: מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית, עמדות אזרחים כלפי ארגונים ציבוריים ואמון הציבור, היענות של ארגונים ציבוריים ללחצים מהציבור ומפוליטיקאים, השימוש של ארגונים ציבוריים באלגוריתמים ובטכנולוגיות של בינה מלאכותית, מערכי מחקר ניסויים במינהל ציבורי.

מרצה בקורסים: הערכת האפקטיביות של מדיניות - אתגרים ופתרונות מעשיים, מיומנויות בעבודה עם דאטה: סדנה מעשית למנהלים

 דוא"ל: s.alon.barkat@poli.haifa.ac.il  

ron ruginתחומי עניין: משפט מנהלי

מרצה בקורסים: משפט מנהלי וחוקתי

דוא"ל: office_r@netvision.net.i