תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

פנו אלינו

ד
ראש התכניתד"ר רותם מילר-מור אטיאס yanivrein@poli.haifa.ac.il
rotem.miller@poli.haifa.ac.il משרד: 4003, בניין מדרגה
לנה פרידמן - לכמן
מרכזת תכנית מנהל השלטון המקומילנה פרידמן - לכמןefriedma1@univ.haifa.ac.il
חדר: 4004 א' דוא"ל: ekoren1@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8249081
אנא מלא את השדה הנדרש.
אנא מלא את השדה הנדרש.