תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

פנו אלינו

ד
ראש התכניתד"ר יניב ריינגוורץyanivrein@poli.haifa.ac.il
חדר: 4014
לנה פרידמן - לכמן
מרכזת תכנית מנהל השלטון המקומילנה פרידמן - לכמןefriedma1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288243 | חדר: 4001 ג'
אנא מלא את השדה הנדרש.
אנא מלא את השדה הנדרש.