תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
shiltonMekomi banner

פנו אלינו

ד
ראש התכניתד"ר רותם מילר-מור אטיאס yanivrein@poli.haifa.ac.il
rotem.miller@poli.haifa.ac.il משרד: 4003, בניין מדרגה
אנא מלא את השדה הנדרש.
אנא מלא את השדה הנדרש.