חוקרים בכירים – ידידי המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

Geert Bouckaert
Geert Bouckaert

PhD Professor

Institution: KU Leuven Belgium

Date: May 2018

Paul Battaglio
Paul Battaglio

PhD Professor

Institution: UT Dallas

Date: May 2019

James Perry
James Perry

PhD Professor

Institution: Indiana University

Date: May 2016

Jos Raadschelders
Jos Raadschelders

PhD Professor

Institution: Ohio State University

Date: May 2015

Mildred Warner
Mildred Warner

PhD Professor

Institution: Cornell University

Date: May 2014

Sabine Kuhlmann
Sabine Kuhlmann

PhD Professor

Institution: University of Potsdam

Date: May 2022

Subject: Germany's responses to the COVID-19 pandemic: Crisis goverence in the multilevel system.

Tom Christensen
Tom Christensen

PhD Professor

Institution: University of Oslo

Date: January 2017

Subject: Comparative public sector reforms - from new public management to post-NPM.

Evan Berman
Evan Berman

PhD Professor

Institution: FGV Sao Paulo Brazil

Date: May 2018

Subject: New Frontiers in Public Sector Reforms: Cases from Asia (and New Zealand).

Evelyn Brodkin
Evelyn Brodkin

PhD Professor

Institution: The University of Chicago Crown Family School of Social Work, Policy, and Practice

Timothy Munyon
Timothy Munyon

PhD Professor

Institution: SCHOLAR NAVIGATION - the university of tennessee

Date: April - May 2018

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2022. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE