המרכז מפתח ידע בינתחומי בתחומי האסטרטגיה הימית, במובנה הרחב, בדגש על ישראל וסביבתה הימית: מזרח הים התיכון והים האדום. זאת בחמישה תחומי ליבה: (1) בטחון אזורי ומדיניות חוץ, (2) תנועת סחורות, אנשים ורעיונות, (3) משפט, (4) אנרגיה (5) וסביבה. המרכז חותר להיות מרכז מוביל בישראל בתחומים אלו ולהרים תרומה משמעותית לשיח האסטרטגי הימי הבינלאומי.

המרכז הוקם נוכח עליית חשיבות התווך הימי במערכת הגלובלית והאזורית: התחרות האסטרטגית המתהווה בין ארה"ב לסין בתווך הימי, התרחבות האזורים הכלכליים הבלעדיים (EEZ) ומרכזיות הים במערכת הכלכלית הבינלאומית גם כמקור לפעילות כלכלית וגם כתווך המרכזי בו מתנהל הסחר העולמי. באזורינו המרחב הימי הפך מרכזי נוכח גילויי הנפט במזרח הים התיכון, הפיכתו של חיל הים לזרוע אסטרטגית, התלות המוחלטת של ישראל בסחר מן הים וההכרה כי רצועת החוף הפכה לעמוסה ביותר.