אודות התוכנית

aviad rubin pictureד"ר אביעד רובין, ראש התוכנית

מטרת הלימודים בתכנית לימודי פוליטיקה של מזרח תיכון הינה להעביר לתלמידים יסודות מוצקים להבנת הדיסציפלינה של מדעי המדינה לגווניה משולבת עם הבנת תהליכים פוליטיים שהתרחשו או מתרחשים כיום במזרח התיכון. בתכנית נתמקד בהבנת תהליכים פוליטיים פנימיים מרכזיים שעוברות מדינות וחברות במזרח התיכון. בשונה מהגישות המסורתיות של למידה ממוקדת מדינה, התכנית שלנו מציעה לימודי פוליטיקה של מזרח תיכון דרך למידה של שאלות רוחב ובמבט השוואתי בין חברות ומדינות האזור והעולם. שאלות כגון דגמי מעורבות פוליטית, משטרים במזרח התיכון, תהליכי דמוקרטיזציה, שאלות של ביטחון לאומי, אסלאם פוליטי, חלוקת עושר, פילוגים אתניים, חברתיים ותרבותיים והשפעתם על ההתפתחויות הפוליטיות. ולבסוף, יבחן את מיקומו של המזרח התיכון כחלק מהמערכת העולמית והאזורית שנוגעת למרחב המדיני והטריטוריאלי הקרוב למזרח התיכון, ויילמדו סוגיות כגון: מעצמות על ופוליטיקה אזורית במזרח התיכון, בחינת הקשר בין תהליכים אזוריים וגלובליים כגון התפתחות כלכלית מואצת במרכז אסיה, אפריקה ואירופה ובין התפתחויות פוליטיות במזרח התיכון, וכדומה.
התכנית לימודי פוליטיקה של המזרח התיכון מציידת את הסטודנטים בכלים מדעיים להבנת ההתפתחויות במזרח התיכון תוך שימוש בכלים של ניתוח המתבססים על הסתכלות השוואתית, תיאורטית, בינלאומית וממקדת אותו בהבנת התהליכים הפוליטיים הרחבים במזרח התיכון.

משך הלימודים: שנה אחת. בוגרי התכנית יקבלו תואר שני MA עם ספח התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה.

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית עתידים - צוערים לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לחברי הסתדרות המחר

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE