מלגות לתואר ראשון

1. מלגת הצטיינות של ביה"ס למדעי המדינה - בית הספר למדעי המדינה מעניק מלגה על סך 5000 ש"ח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בסוף שנת הלימודים הראשונה. המלגה מותנית בעמידה בתנאי הסף לקבלת המלגה. יינתנו עד 5 מלגות בכל שנת לימודים.

2. מלגת הדיקנאט לבעלי פסיכומטרי 600+ - האוניברסיטה מעניקה מלגות לסטודנטים שילמדו במדעי המדינה בתואר ראשון (תואר ראשון שנה ראשונה, ללא תארים קודמים), אשר הינם בעלי ציון פסיכומטרי גולמי בהתאם לפירוט הבא:

פסיכומטרי גולמי 620- 644זכאים למלגה עד 35% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים)

פסיכומטרי גולמי 729- 645- זכאים למלגת 50% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים).

פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה – זכאים למלגת 100% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים).

במהלך החודש הראשון של תחילת שנת הלימודים היחידה למלגות של הדיקנאט בודקת את עמידתם של הסטו' בקריטריוני הסף של המלגה, ותפנה לזכאים. תקנון המלגות המלא בדיקנאט הסטודנטים, ייתכנו שינויים. 

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' נטלי איוונוב קיבר, מרכזת לימודי תואר ראשון. טל' 04-8249081.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE