פרוייקט המצויינות לחונכות תלמידי מחקר

הפרוייקט נועד לאפשר סיוע לתלמידי תארים מתקדמים ע"י מורים חונכים מתנדבים. המורים-חונכים הינם תלמידי מחקר ברמת הצטיינות יתרה בלימודיהם. הפרוייקט פועל מזה שנתיים במחלקה ליחסים בינלאומיים. החונכות אמורה לשרת את צרכי התלמיד ולהעמיק את הבנתו במתודולוגיה ובסביבה האמפירית. התוכנית נועדה לאפשר סיוע בתהליך ההכנה לביצוע מחקר. זאת תוך דיון יישומי המבוסס על דוגמאות ובסיס תיאורטי ביחב"ל. מדובר בתהליך הדרגתי של שיפור והעמקת ההבנה. זוהי עבודה משותפת למטרה משותפת. 

בדומה לתוכניות זהות הפועלות באוניברסיטאות באירופה ובארה"ב שיטת הלימוד בתוכנית שמה את צרכי התלמיד במרכז. מפגשי לימוד נערכים לפחות פעם בשבועיים במהלך סמסטר. ניתן לקבל שיעורים באופן תכוף יותר. המורה החונך זמין לסייע בשאלות והבהרות גם בדוא"ל מעבר לפגישות. הרכזת ומנהל התוכנית זמינים לסייע בכל סוגיה וניתן לפנות אליהם בכל עת. במידת הצורך יינתנו שיעורי תגבור. הפעילות מתבצעת בשטח אוניברסיטת חיפה בלבד. דפי הנחיות מפורטים ימסרו לחניכים.

מנהל: מר אופיר כפרי                                                                                

מרכזות הפרוייקט: גב' צביה ליטוצ'בסקי, גב' לנה יסאולוב.

להגשת בקשה לקבלת חונכות יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה. 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE