Global Scholar Knowledge Initiative

ראש אקדמי: פרופ' בני מילר

מנהל מייסד: מר אופיר כפרי

מיזם ה- Global Scholar Knowledge Initiative נועד להציג ידע קיים בתחום היחסים הבינלאומיים ע"י שיחות עם חוקרים מובילים מהעולם. זאת בעזרת ראיונות וחילופי מידע שהתקיימו עם חוקרים מובילים. המיזם פועל להרחיב את החשיפה של תלמידי המחקר לנושאים בהם עוסק המחקר כיום וצפוי לעסוק בעתיד תוך היכרות עם חוקרים מרחבי העולם. המיזם הינו פרויקט משותף של תלמידי מחקר וסגל מהמחלקה ליחסים בינלאומיים.

בפרויקט משתתפים חוקרים ותלמידי מחקר מאוניברסיטאות בארה"ב, צרפת, ישראל, גרמניה, בריטניה וקנדה. כל המסייעים בפרויקט העניקו בהתנדבות מזמנם על מנת לסייע ולאפשר הצגת ידע פתוח לכל. המידע שמוצג בפרויקט מייצג מגוון דעות ותפיסות עולם שונות כמו גם תרבויות. התוכנית פועלת להציג את מגוון הדעות הקיים תוך פתיחות לדעות ורעיונות שונים. זאת מתוך הבנה כי דעות חדשות ומגוונות מוסיפות לעושר שבעשייה האקדמית. בו בזמן מגוון תרבותי ורעיוני יוצר פוטנציאל להרחבת ההבנה של המחקר. לכן יוצגו גם עמדות של חוקרים בתחילת דרכם ואנשי מעשה בתחום היחב"ל. שיתוף פעולה בינלאומי זה נועד בעיקרו להראות את רוחב היריעה והמורכבות של היחסים הבינלאומיים. אנו תקווה שהמיזם יסייע לשיתופי פעולה בין חוקרים ויקרב תלמידים לתחום מעניין ומיוחד זה.

   

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE