המחלקה לממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה

government and political theoryראש המחלקה: ד"ר דורון נבות

מרכזת המחלקה: גב' מירי פיינרמן - אשובה

המחלקה לממשל ומחשבה מדינית באוניברסיטת חיפה היא מהמרכזים המובילים בישראל במחקר ולימוד של פוליטיקה השוואתית, פוליטיקה ישראלית, ומחשבה מדינית. חוקרי ומרצי המחלקה מתמקדים בנושאים העומדים בראש סדר היום המדיני והמחקרי בישראל ובעולם: התנהגות פוליטית ודפוסי הצבעה, שחיתות פוליטית, יחסים אתניים וזהות לאומית, טרור ואלימות פוליטית, הפרטה וגלובליזציה, פסיכולוגיה פוליטית, פדרליזם ושיטות משטר, חברה אזרחית, מוסר ואתיקה בעת קונפליקט, מגדר ומבנה המשפחה. במחלקה פועלים מומחים לנושאים אזוריים כגון המזרח התיכון, אמריקה ואירופה, ומזרח אסיה.
המחלקה מציעה מספר קורסים מרכזיים בתוכנית הלימודים הכללית של בית הספר ובהם קורסי המבוא בממשל ופוליטיקה, מבוא למחשבה פוליטית והמערכת הפוליטית הישראלית. סגל המחלקה ממלא במשך השנים האחרונות תפקידים מרכזיים בהוראת שיטות מחקר בבית הספר. אנו מדגישים את חשיבות הלימודים המתקדמים (לתאר מוסמך ודוקטור) ומעניקים כלי מחקר, כתיבה וחשיבה ביקורתית לסטודנטים שלנו לתואר בוגר (ראשון). תשומת לב מיוחדת להכשרתם וקידומם של התלמידים לתארים מתקדמים, תלמידים שהם משאב חשוב בקידום ההוראה והמחקר במחלקה, בבית הספר ובאוניברסיטה.

תכניות הלימוד לתואר שני במחלקה לממשל ורעיון מדיני:

תכנית מחקרית / לא מחקרית עם התמחות בממשל רעיון מדיני - תואר שני

תכנית תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה - לימודים בשנה אחת

תכנית תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה - לימודים בשנה אחת

תכנית מוסמך האוניברסיטה – תוכניות הביטחון הלאומי (תל"ם+מקבילת פו"מ משטרה)

התכנית הבינלאומית ללימודי תואר שני במדעי המדינה עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי - לימודים בשנה אחת

סמינרים מחלקתיים

 

ahavat olam

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE