המחלקה ליחסים בינלאומיים - מדעי המדינה

international relationsראש המחלקה: ד"ר כרמלה לוטמר

המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת 2000 במסגרת בית הספר למדעי המדינה. תוכנית הלימודים של המחלקה נועדה להקנות לתלמידיה ידע רחב בהיסטוריה ובתיאוריה של היחסים הבינ'ל, וידע ספציפי באחד ממספר תחומי משנה בהם ניתן יהיה להתמקד: תיאוריה של היחסים הבינ"ל, מדיניות חוץ, בטחון לאומי ואסטרטגיה, דיפלומטיה ופתרון קונפליקטים, יחב"ל של המזרח התיכון, לאומיות ורב-תרבותיות ביחב"ל.

בנוסף להקניית ידע סובסטנטיבי בתחומים אלו ובנושאים אחרים (צדק בינ"ל, כלכלה פוליטית בינ"ל, מדיניות חוץ אמריקאית, ועוד), נועדה תוכנית הלימודים להכשיר את תלמידיה למחקר מתקדם באמצעות מגוון מתודולוגיות, הכוללות: שיטות איכותניות-היסטוריות, שיטות כמותיות-סטטיסטיות, שיטות טקסטואליות, בניית מודלים, סימולציות מחשב.

המחלקה מציעה מגוון רחב של קורסיםבתחומים שונים. בנוסף מציעה המחלקה מגוון תכניות התמחות, ביניהן: תכנית ללימודי דיפלומטיהתכנית התמחות אקזקוטיבית בניהול משא ומתן וקבלת החלטות. הסטודנטים במחלקה יוכלו לעשות שימוש בספריית האוניברסיטה, הידועה במצויינותה, המכילה יותר מאגרי מידע, ספרים וכתבי עת בתחום היחב"ל מכל ספריה אוניברסיטאית אחרת בארץ. כל כתבי העת המרכזיים הדרושים לצורך הוראה ומחקר נמצאים כאן ומתעדכנים באופן שוטף. המחלקה רואה חשיבות רבה בטיפוח דור העתיד של החוקרים בתחום היחב"ל.

 

תכניות הלימודים לתואר שני במחלקה:

תוכנית מחקרית / לא מחקרית - תואר שני ביחסים בינלאומיים

תוכנית התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית) - לימודים בשנה אחת

תוכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות - לימודים בשנה אחת

תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים

סמינרים מחלקתיים - יש לפנות לרכזת המחלקה לקבלת מידע על הסמינרים המחלקתיים. סטודנטים בתארים מחקריים נדרשים להשתתף בלפחות 80% מהסמינרים.

 

ahavat olam

 

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE