המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה

public administrationראש המחלקה: ד"ר איתי בארי

מרכזות המחלקה: גב' אורלי משה, גב' אפרת קורן

מינהל וניהול ציבורי מעולם לא היו חשובים יותר. האתגרים הניצבים בפני ממשלות וביורוקרטיות בעולם כולו מגוונים ומשתנים ללא הרף. האתגרים הגדולים קיימים, ובחלקם אף ביתר שאת, בחברה הישראלית. חלקם הגדול נובע מהתרחשויות מרחיקות לכת הקשורות בשינויים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, באידיאולוגיות, בטכנולוגיות, ובפרקטיקות ניהול חדשות ושונות, מהתרחשויות בכלכלה העולמית, ומהתרחבותם של פערים חברתיים וכלכליים. חוסנה של החברה הישראלית, עתידה הכלכלי, ואופייה הדמוקרטי תלויים במידה רבה באיכות המקצועית וברמה המוסרית של אזרחיה, אך גם באיכותם של הדרגים המקצועיים הבכירים, דרגי הביניים והדרגים הזוטרים יותר, המופקדים על ניהול המיגזר הציבורי. המציאות המשתנה מחייבת קיום מנהיגות ציבורית איכותית, שתשלוט היטב בכלי הניהול הציבוריים, אך בעיקר תבין את תפקידה החיוני של המדינה בעיצוב פני החברה והמדינה.

מטרתה של המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית בראשונה לענות על צרכים אלו: לקדם את המחקר בתחום ולספק ידע תיאורטי ופרקטי לעובדי המינהל הציבורי. אנו מאמינים כי תיאוריה שאינה מחוברת לשטח אינה תיאוריה מוצלחת. אנו גם מאמינים כי מחקר אינטר-דיסציפלינרי, מוכוון פתרון בעיות ומכוון ערכים הוא הבסיס ללימודי מינהל ומדיניות ציבורית.

 תכנית מחקרית / לא מחקרית במנהל ומדיניות ציבורית - תואר שני

תכנית התמחות בביקורת פנימית וציבורית (משך הלימודים: שנה אחת + סמסטר)

תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי (משך הלימודים: שנה אחת)

תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית Executive MPA (משך הלימודים: שנה אחת)

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי (משך הלימודים: שנה אחת)

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

ימי עיון ע"ש פרופ' אשר פרידברג, פרופ' אהרון כפיר וד"ר משה שני ז"ל

מלגות הצטיינות ע"ש משה שני ואשר פרידברג ז"ל

מלגות ביה"ס לכל התארים

סמינרים מחלקתיים

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית