המרכז לחקר הביטחון הלאומי

nssc

המרכז לחקר הביטחון הלאומי נוסד באוניברסיטת חיפה בשנת 2000, כדי לקדם מחקר ושיח ציבורי בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל. המרכז מתמקד בפיתוח מחקר בין תחומי רחב יריעה, המקיף את מגוון הרכיבים – המדיניים, הצבאיים, החברתיים והכלכליים - של הביטחון הלאומי בניסיון לתרום לעיצוב התפיסות בתחום זה בקרב מקבלי ההחלטות ובקרב בכירי המערכת המדינית והצבאית. בכדי להבין את התהליכים המתרחשים במערכת המדינית והאזורית בהקשר הבינלאומי הרחב, חותר המרכז לקיים ולמסד קשרים עם ממסדי הביטחון הלאומי בעולם. המרכז תורם במחקריו ובהופעותיו לשיח הציבורי בנושאי הביטחון הלאומי בישראל ותורם זה שנים ארוכות להכשרת הפקידות והקצונה הבכירה בתחום זה. לאחרונה הוקמה במסגרת המרכז קבוצת מחקר שנועדה לקדם ולהכשיר את דור העתיד של חוקריו. 

ראש המרכז: פרופ' בני מילר
לאתר המרכז לחקר הביטחון הלאומי


להצטרפות לרשימת התפוצה של פעילות המרכז ניתן לשלוח מייל: nsc@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288145

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE