המרכז לניהול ומדיניות ציבורית

center for public management

המרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה הוקם בשנת 2004 כדי לדון בשאלות הקשורות לניהול נכון של סוכנויות ציבוריות, משרדי הממשלה וארגונים ציבוריים וציבוריים למחצה. המרכז שואף להבין תהליכים הקשורים לשיפור ביצועי המגזר הציבורי בישראל ובעולם ומקדיש מאמצים לפיתוח כלי ניהול חדשניים במגזר הציבורי, לבחינת מדיניות ציבורית בחברה המודרנית, לעידוד הביקורת על המגזר הציבורי ולשיפור התהליכים במגזר זה. דגש מיוחד ניתן לחקר השלטון המקומי בישראל ולחקר ביצועי עובדים ותפקוד מנגנוני הממשל. המרכז גם בוחן תהליכי שינוי ורפורמות במגזר הציבורי, מעורבות ציבור בתהליכים של פיתוח לאומי ועירוני,  סוגיות של ביקורת פנימית וציבורית, שאלות הקשורות לאתיקה ואיכות השלטון, בעיות משילות וקשיי התפקוד של המדינה המודרנית, והשתתפות אזרחית ישירה ועקיפה בפוליטיקה ובממשל. למרכז אוריינטציה אינטרדיסציפלינארית חזקה וחברים בו חוקרים ממגוון של דיסיפלינות בתחומי מדעי החברה והרוח, מדעי החיים, ההנדסה והטבע, רפואה, חינוך, טכנולוגיה ומשפט. 

ראש המרכז: ד"ר ניסים כהן

מייסד המרכז: פרופ' ערן ויגודה-גדות

מנהלת המרכז: ד"ר רותם מילר מור - אטיאס

קישור לאתר המרכז

חדר 4014 בנין מדרגה קומה 4

טלפון: 04-8288682
פקס: 04-8257785

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE