הפסקה וחידוש לימודים

תלמיד שקיבל אישור על הפסקת לימודים, תשמרנה כל זכויותיו במשך שנתיים מיום ההפסקה.
תלמיד המבקש לחדש לימודיו לאחר הפסקה, יגיש בקשה בכתב למזכירות התואר הראשון.
בחידוש לימודים לאחר תקופה של בין חמש לעשר שנים, יחוייב התלמיד לחזור על שני מבואות: מבוא למערכת פוליטית ומבוא לשיטות מחקר ועיבוד נתונים, גם אם קיים כבר ציון במבואות אלו. כמו כן, יחוייב התלמיד בהשלמת שיעורים מתקדמים וסמינריונים בהיקף של 50% מהקורסים אותם למד טרם הפסקת הלימודים (ש"מ, סמינריונים).
בחידוש לימודים לאחר עשר שנים ומעלה, יחוייב התלמיד בהשלמת תכנית לימודים מלאה.
חידוש לימודים תוך חמש שנים מיום הפסקתם לא יחייב בכל ההשלמות הנ"ל.

בכל מקרה, הבקשה תובא לשיקול דעתו ולטיפולו של יועץ הב"א של ביה"ס.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית